Prof. Oleksandr Hachkevych z bardzo prestiżową nagrodą

Postanowieniem Prezydenta Ukrainy z dnia 19 maja 2018 N 138/2018 pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki prof. Oleksandr Hachkevych, otrzymał Państwową Nagrodę Ukrainy w dziedzinie nauki i techniki za rok 2017.

Wyróżnienie zostało przyznane za cykl publikacji naukowych „Efektywne metody szacowania stanu naprężeń w strukturalno niejednorodnych ciałach, spowodowanego oddziaływaniem pól o różnej naturze fizycznej”.

Uzyskane wyniki wykorzystano przy:

- rozbudowie metodyk prognozy i optymalizacji parametrów stanu sprężysto-odkształcalnego elementów urządzeń energetycznych dla konkretnych elektrowni cieplnych i jądrowych (w szczególności reaktorów, kotłów wysokociśnieniowych, generatorów, paro-generatorów, chłodni),

- optymalizacji względem różnych kryteriów technologii obróbek z wykorzystaniem siłowych, cieplnych i elektromagnetycznych czynników oddziaływania,

- opracowaniu teoretycznych podstaw takich obróbek; rozbudowie progresywnych technologii spawania, w tym termicznego prostowania spawanych konstrukcji cienkościennych.

Cykl wyróżnionych prac naukowych zawiera 188 publikacji (12 monografii; 8 rozdziałów monografii; 150 publikacji naukowych, 11 patentów Ukrainy oraz 4 publikacji encyklopedyczne (Encyklopedia of Thermal Stresses, Wydawnictwa Springer).

Serdecznie gratulujemy!