Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom WIPiL

W dniu 19 maja na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom:

 • kierunku inżynieria bezpieczeństwa,
 • kierunku logistyka,
 • kierunku technologia żywności i żywienie człowieka,
 • kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki ukończyło na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia 344  osób, w tym 58  osób otrzymało dyplom z wyróżnieniem.

Wydarzenie było okazją do ponownego spotkania się z absolwentami, którzy w roku 2016/2017 i 2017/2018 zdali egzamin dyplomowy. Podczas uroczystości w "Łączniku" towarzyszyły im bliscy, przyjaciele, promotorzy oraz zaproszeni goście. To również ogromne święto Wydziału, bo kolejny rocznik absolwentów otrzymuje dyplomy ukończenia studiów wyższych.

W swoim wystąpieniu Pan Dziekan odniósł się do osiągnięć Wydziału, ale przede wszystkim skupił się na absolwentach, dzięki którym budowana jest zarówno historia, jak i przyszłość Wydziału. Pan Dziekan podkreślił, że Wydział jest dumny ze swoich absolwentów, życzył im pasji poznawania świata, zgłębiania tego, co nowe oraz rozwoju zawodowego i powodzenia w życiu osobistym. Prosił również, aby zawsze byli odważni w wybieraniu kolejnych dróg i nie bali się przy tym marzyć a przede wszystkim żeby odnosili sukcesy zawodowe. Jak co roku, z rąk Dziekana najlepsi absolwenci otrzymali dyplomy uznania za bardzo dobre wyniki w nauce uzyskane w toku studiów. Wśród wyróżnionych studentów znaleźli się:

z kierunku inżynieria bezpieczeństwa,

 • Paulina JANUS
 • Kamil RYŃ
 • Patryk BRZANK

z kierunku logistyka,

 • Joanna CZYŻEWSKA
 • Kacper DZIKOWSKI
 • Natalia DERKOWSKA
 • Julia GIERA
 • Justyna SUCHAN
 • Hanna PANEK

 z kierunku technologia żywności i żywienie człowieka,

 • Anna BUCZKOWSKA
 • Jadwiga ZAPOTOCZNA
 • Eliza SUŁKOWSKA

z kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji,

 • Dominika MEINTER
 • Katarzyna KNOP
 • Olga CHMIELARZ
 • Beata TOKAR
 • Patrycja ZAPOTOCZNA
 • Michał SZELIGA
 • Karolina STACHURSKA

Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie dyplomów ukończenia studiów wyższych absolwentom Wydziału. W tym roku na uroczystość zaproszono ponad 344 absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

Uroczystość uświetnił koncert  chóru Politechniki Opolskiej, który stworzył niepowtarzalną atmosferę podczas uroczystości. Tradycją uroczystości rozdania dyplomów stało się również, że głos zabiera przedstawiciel absolwentów. W tym roku gratulacje absolwentom złożyła absolwentka studiów II stopnia kierunku logistyka Pani mgr inż. Dominika Krzyszkowska w imieniu absolwentów serdecznie podziękowała wszystkim pracownikom Wydziału, za wysiłek włożony w ich edukację, za pomoc, wsparcie i dawanie wielu możliwości rozwoju, za indywidualne podejście do każdego z absolwentów. Szczególne podziękowania skierowała do promotorów, dzięki którym absolwenci mogą wziąć udział w tej pięknej uroczystości i odebrać upragniony dyplom.

Tradycją na Wydziale stały się również togi studenckie, w których tegoroczni absolwenci odbierali swoje dyplomy oraz radość, jaką mogli okazać podrzucając w górę swoje birety. Jak co roku nie zabrakło wzruszeń oraz zdjęć pamiątkowych z władzami Wydziału oraz promotorami.

Galeria