Warsztaty 5S w edukacji

W dniu 18 maja 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach odbyły się zajęcia edukacyjne z uczniami klasy Vb pod hasłem "Warsztaty 5S w edukacji". Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki i zrozumieć na czym polega produkcja, logistyka, a przede wszystkim utrzymanie stanowisk pracy w czystości, ładzie i porządku. Dwugodzinne warsztaty aktywizowały uczniów do przeprowadzenia akcji 5S w wyznaczonych obszarach własnej klasy. Wdrożenie kroków 5S zostało zakończone audytem, a następnie wręczeniem certyfikatu na ręce wychowawcy klasy.

Zajęcia odbyły się w ramach XVI Opolskiego Festiwalu Nauki, a przygotowały i poprowadziły je dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz oraz dr inż. Regina Mazurek. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, prezentujących uczniów w trakcie wykładu, przed akcją 5S oraz w jej trakcie.

Galeria