Cykl warsztatów z zarządzania projektami pt. Fort Boyard

W dniach 26-27 kwietnia 2018 r. oraz 14 maja 2018 r. odbyły się warsztaty z zarządzania projektami pt. Fort Boyard. Organizatorami warsztatów były dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej i dr inż. Iwona Łapuńka oraz przedstawicielki Studenckiego Koła Naukowego EXPERT: Natalia Bawoł, Andrea Bort, Natalia Ciecior, Anna Grobelna i Dominika Koj.

Kolejno w sześciu rozgrywkach uczestniczyli studenci I ZIP stac II-go stopnia oraz cztery klasy Publicznego Gimnazjum w Walcach, a w ramach XVI OFN bawiły się z nami dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła” w Opolu.

Wizyta w Publicznym Gimnazjum w Walcach, zorganizowana przy współudziale Pani Dyrektor mgr Anny Morawiec, miała na celu również promocję Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki oraz działalności SKN EXPERT, ze szczególnym uwzględnieniem kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, cieszącego się od lat niezmienną popularnością wśród kandydatów na studia.

Celem warsztatów było poznanie przez uczestników zasad planowania i kontroli realizacji projektów oraz pokazanie jak plan projektu wpływa na jego przebieg oraz uzyskiwane efekty. Forma warsztatów gwarantowała naukę poprzez zabawę, zawierając takie elementy jak: działanie, poznawanie i przeżywanie.

W każdej z rozgrywek warsztatowych konkurowały dwa zespoły projektowe, które pod nadzorem powołanych kierowników projektu realizowały budowę Fortu Boyard z klocków. Kierownicy projektów zatrudniali specjalistów ds. zamówień oraz jakości, a także logistyka. Pozostali członkowie zespołu posiadali wysoko wyspecjalizowane kompetencje fachowców różnych dziedzin i realizowali zaplanowane prace budowalne. Znakomite wsparcie obsługi magazynów zapewniły przedstawicielki SKN EXPERT, a prowadzące warsztaty dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej oraz dr inż. Iwona Łapuńka wcieliły się w role przewodniczących Komitetów Sterujących (Project Board). We współpracy, która stanowiła podstawę sukcesu, powstało 12 perfekcyjnie zbudowanych fortów, które swoim urokiem nie ustępowały oryginalnej budowli. W końcowej dyskusji podsumowano uzyskane rezultaty pracy w zespole, omówiono znaczenie ról zespołowych i istotę umiejętnego rozwiązywania konfliktów, podkreślono również potrzebę planowania i kontroli realizacji projektów, odwołując się do zasady, że dobry plan to połowa sukcesu.

Każda z rozgrywek zapewniła dobrą zabawę i niezłą dawkę emocji.

Galeria