Ramowa umowa o współpracy WIPIL i FPEDAS

W dniu 17.04.2018 prof. Ing. Anna Križanová, PhD, dziekan Wydziału PEDAS (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - Uniwersytet w Žilinie - Wydział Operacyjny i Ekonomiczny Transportu i Łączności), ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE przekazała prof. nzw. Krzysztofowi Olejnikowi podpisaną Ramową Umowę o Współpracy z Wydziałem Inżynierii Produkcji i Logistyki. Umowa otwiera możliwości szczegółowej współpracy pomiędzy obu Wydziałami.

Piątka pracowników naszego wydziału (będąc przejazdem na konferencję w Słowacji) miała możliwość zapoznania się z Wydziałem PEDAS Uniwersytetu w Žilinie, a w szczególności z Katedrą Transportu Kolejowego oraz Katedrą Transportu Drogowego i Miejskiego. Pracownicy Katedry Transportu Kolejowego zaprezentowali laboratorium, w którym znajduje się makieta okolicznych stacji kolejowych. Ruch na stacjach kolejowych jest sterowany przy pomocy rzeczywistych urządzeń, takich samych systemów zabezpieczenia ruchu, jakie są zainstalowane w istniejących realnie odpowiednikach stacji - od najnowocześniejszych do najstarszych , jeszcze funkcjonujących.

W Katedrze Transportu Drogowego i Miejskiego pracownicy naszego Wydziału zapoznali się ze stanowiskiem do badania wytrzymałości zabezpieczeń mocowania ładunków na pojazdach ciężarowych. Ponadto laboratorium wyposażone było między innymi w hamownię podwoziową, urządzenia kontroli emisji spalin, system pomiaru prędkości pojazdów za pomocą wideorejestracji itp.

Galeria