Wizyta delegacji z Kolegium Technicznego w Czerniowcach

W dniach 23- 25 stycznia Politechnikę Opolską odwiedziła kolejna delegacja z Ukrainy, tym razem z Kolegium Technicznego w Czerniowcach. W skład delegacji weszło 2 pracowników szkoły, w tym wicedyrektor – Svitlana Matseiko oraz 5 uczniów.

Drugiego dnia wizyty goście z Ukrainy spotkali się z prodziekanem WIPiL dr. hab. inż. Sławomirem Zatorem, prof. PO. oraz dr Żanetą Grzywacz, którzy przedstawili zebranym prezentację multimedialną z informacjami o Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki. W trakcie wizyty delegacja zaproszona została do laboratoriów, z których na co dzień korzystają m.in., studenci technologii żywności i żywienia człowieka.

Celem odbytych spotkań była wymiana informacji i zapoznanie się z działalnością obu instytucji. Pracownicy PO otrzymali ponadto okazję przedstawienia potencjału dydaktyczno-naukowego naszej uczelni, zachęcając tym samym ukraińską młodzież do studiowania na Politechnice Opolskiej. Zwieńczeniem wizyty było podpisanie dwustronnej umowy dotyczącej współpracy między jednostkami.

Galeria