Dekada Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

W roku jubileuszu uczelni, swoje miejsce w kalendarzu (ozdobionym, notabene studentką logistyki) ma też dziesięciolecie Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki.

Najmłodszy na uczelni wydział powstał w 2006 r. na bazie powołanego jeszcze w latach 70′ Instytutu Matematyki i Fizyki. Około dwustu studentów podjęło wówczas naukę na edukacji technicznej i informatycznej.

Rozpoczynający działalność od jednego tylko kierunku wydział, oferuje dziś bardzo zróżnicowane kształcenie: pod okiem doświadczonych nauczycieli akademickich wiedzę zdobywa tu ponad 1100 studentów, którzy uczą się na czterech kierunkach. Są to: logistyka, technologia żywności i żywienie człowieka, inżynieria bezpieczeństwa oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, której kolebką na polskim rynku edukacji jest właśnie Opole.

Obok studiów I i II stopnia wydział oferuje także studia podyplomowe oraz doktoranckie w zakresie inżynierii produkcji. Organizuje również kursy z matematyki i fizyki, skierowane zarówno do maturzystów, jak i studentów.

Wydział dysponuje blisko trzydziestoma, doskonale wyposażonymi laboratoriami. Naukowcy nie zamykają się w nich przed światem, lecz służą swoją wiedzą, wykonują ekspertyzy i opracowują wdrożenia dla lokalnego przemysłu, z którym wydział łączy kilkadziesiąt umów o współpracę.

Wśród laboratoriów na szczególną uwagę zasługuje Laboratorium Oceny Stanu Technologicznej Warstwy Wierzchniej OUTech Surface Integrity Lab, gdzie bada się morfologię powierzchni, narzędzia skrawające i analizę procesu skrawania (głównie materiałów "trudnoskrawalnych"), za pomocą unikalnego, jedynego z takim wyposażeniem w Polsce - mikroskopu 3D, laboratorium fizyki kwantowej, czyli Pracownia Anihilacji Pozytonów oraz ultranowoczesna Pracownia Rentgenowska.

Najbardziej kuszącym jest natomiast Laboratorium Inżynierii Gastronomicznej, z którego co i rusz wydobywają się piękne zapachy. Wszystko dla nauki! Opolszczyzna może się poszczycić dobrze rozwiniętym przemysłem spożywczym, który potrzebuje i badań, i kadr. Częstym gościem w laboratorium jest młodzież, zwłaszcza z klas patronackich, którymi opiekuje się wydział, która dowiaduje się, że inżynierowie zajmują się nie tylko konstruowaniem maszyn i chodzeniem w kasku po budowie, ale też, np. rozpoznawaniem świeżości ryb.

Wydział współpracuje z uczelniami z całego świata, między innymi z hinduską Indian School of Mines, z brazylijskim International Institute for Sustainability, z którym realizuje nowatorski projekt badania biowęgla, czy z Uniwersytetem Mendla w Brnie. Prorektor czeskiego uniwersytetu – prof. Petr Dolezal jest pracownikiem naszej Katedry Inżynierii Biosystemów.

Wydział organizuje międzynarodowe, interdyscyplinarne warsztaty akademickie ,"Rolnictwo, Zdrowie, Technika, Życie", Międzynarodowe Forum Energetyków GRE, oraz ogólnopolską konferencję "Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji".

Studenci wydziału znani są na całej uczelni – udzielają się w poczcie sztandarowym i mają ciekawe pasje: jedni jeżdżą na kole rowerowym, inni działają w kołach naukowych.

Władze Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki

  • Dziekan Wydziału - dr hab. inż. Waldemar SKOMUDEK
  • Prodziekan ds. dydaktyki - dr Anida STANIK-BESLER
  • Prodziekan ds. nauki - dr hab. inż. Sławomir ZATOR
  • Prodziekan ds. współpracy i rozwoju - dr Aleksandra ŻURAWSKA

Z okazji 10-lecia istnienia Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej mam zaszczyt zaprosić wszystkich pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki na wspólne spotkanie, które odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2016 r. w auli Politechniki Opolskiej w Opolu przy ul. Mikołajczyka 16. Godzina rozpoczęcia spotkania – 11.00.

Niech to spotkanie będzie dla Nas Wszystkich sposobnością do wspomnień i rozbudzenia myśli o przyszłości Pracowników i Wydziału.

Uroczystość z okazji obchodów 10-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej objęta jest patronatem JM Rektora Politechniki Opolskiej, prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa.

Z poważaniem
Waldemar Skomudek