Dr h. c. Ryszard Knosala – "Profesor instytucja"

Politechnika Opolska uhonorowała dziś senatora prof. Ryszarda Knosalę najwyższym wyróżnieniem akademickim. Profesor, który swoją działalnością naukową i społeczną mógłby obdzielić kilka osób, jest piątym doktorem honorowym uczelni.

Jestem wzruszony… – powiedział Doktor - każdy potrzebuje takiego momentu, kiedy jego praca zostaje poddana ocenie i uznaniu. Jestem za niego wdzięczny swojej uczelni. Lubię ciężko pracować – dodał również - a dzisiejsze wyróżnienie stanie się dla mnie "dopalaczem", który doda mi sił w dalszym życiu zawodowym.

Rektor prof. Marek Tukiendorf przyznał, że praktyka nadawania tytułu honorowego doktora członkom własnej społeczności akademickiej nie jest w tradycji tej godności częsta, jednak działalność prof. Knosali, a zwłaszcza stworzenie przez niego dyscypliny naukowej, zasługuje na wyjątek. Inżynieria produkcji jest produktem Politechniki Opolskiej – przypomniał – a jej znaczenie dla idei nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy jest niezaprzeczalne.

dhc-knosala_2015-04-22-0348

Uroczystość, z całym swoim podniosłym charakterem, mnóstwem zacnych gości i łacińską oprawą, miała miejsce w "Łączniku". Magnetyzm jej bohatera sprawił, że w wydarzeniu wzięło udział bardzo wiele osób, reprezentujących zarówno świat nauki (w tym kilkadziesiąt uczelni i gremiów kierujących polskim szkolnictwem wyższym) – jak i politykę, tę regionalną, i tę ze stołecznej ul. Wiejskiej.
Nie zabrakło także przedstawicieli przemysłu. Wszak nowy doktor honoris causa Politechniki Opolskiej zasłynął, między innymi, z utworzenia klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji, który przenosi stworzoną przez niego dyscyplinę naukową do sfery polskiej gospodarki.

dhc-knosala_2015-04-22-0413

W uroczystym nadaniu tytułu, profesorowi towarzyszyli także przyjaciele i rodzina, z żoną Małgorzatą na czele, która nie tylko wspiera męża, ale i dotrzymuje mu w aktywności kroku.

Laudację, w której przedstawiona została sylwetka kandydata oraz jego bogaty dorobek, wygłosił promotor przewodu doktorskiego – dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, dr hab. inż. Waldemar Skomudek.
Przeprowadzenie procedury, która znajduje dziś finał – powiedział - to dla wydziału największa jak dotąd nobilitacja i zaszczyt.

Nowy doktor naszej uczelni wygłosił wykład pt. "Od inżynierii produkcji do innowacji", w którym przedstawił 10 kamieni milowych rozwoju tej dyscypliny, a także założenia Opolskiej Szkoły Innowacyjności.

W czasie ceremonii wystąpił Akademicki Chór Politechniki Opolskiej pod opieką Miłki Wocial-Zawadzkiej – kolejny produkt uczelni, z którego możemy być dumni.

Promotor uroczystego przewodu doktorskiego prof. Knosali – prof. Jerzy Lewandowski z Politechniki Łódzkiej, przyznał, że trochę profesorowi zazdrości tej wielkiej umiejętności organizacji i łączenia tylu funkcji, nazywając go "profesorem instytucją".

dhc-knosala_2015-04-22-0440

A Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński zaproponował dla tego – podziwianego powszechnie – talentu bardzo ciekawe rozwiązanie: o ile miarą nieuporządkowania jest entropia – powiedział – o tyle za miarę uporządkowania proponuje przyjąć jednostkę pod nazwą ,,knosala”.

Sylwetka

Prof. Ryszard Knosala związany jest z naszą uczelnią od 1997 r. Na politechnice zainicjował kształcenie w dziedzinie inżynierii produkcji (dziś również na poziomie studiów doktoranckich), którą wprowadził do Polskiej Akademii Nauk, jako samodzielną dyscyplinę. Obok przewodniczenia poświęconemu jej komitetowi PAN, prof. Knosala pełni wiele ważnych funkcji w nauce: jest, między innymi, członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz Prezesem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

W 2014 r. zainicjował utworzenie ogólnopolskiego klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji, zreszającego blisko 8o podmiotów naukowych, gospodarczych i samorządowych (inauguracja klastra z udziałem ministra Adama Zdziebły miała miejsce w czerwcu na Politechnce Opolskiej).

Prof. Knosala zasłynłął w naszym regionie wieloma, kluczowymi dla Opolszczyzny przedsięwzięciami, między inymi inicjatywą ratowania jezior turawskich, czy powołaniem w Opolu hospicjum.

Prof. Knosala jest również znanym i skutecznym działaczem politycznym. W latach 2005 – 2007 był posłem na sejm, a od 2007 r. nieprzerwanie pełni funkcję senatora.

Profesor ma żonę i dwie córki. Jest miłośnikiem Tatr oraz historii starożytnej.  O sobie mówi ,,Jestem synem tej ziemi”.

Więcej o kandydacie na doktora honoris causa Politechniki Opolskiej w załączonym życiorysie:

Sylwetka Profesora Ryszarad Knosali (.pdf)

Video

Zapraszamy do obejrzenia filmu o prof. Ryszardzie Knosali, senatorze RP, twórcy dyscypliny naukowej inżynieria produkcji i działaczu społecznym, który 22 kwietnia 2015 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Opolskiej.

Galeria