Warsztaty ze zrównoważonego rozwoju świata

Już po raz dwunasty, inżynierowie, rolnicy, lekarze i duchowni spotkali się na wspólnej konferencji, aby wymienić doświadczenia naukowe. Choć dziedziny, które reprezentowali jej uczestnicy, wydają się bardzo odległe, to przecież wszystkie dotyczą jakości życia i – jak pokazuje praktyka popularnego cyklu warsztatów – mogą ze sobą współgrać i wzajemnie się uzupełniać.

Międzynarodowe Warsztaty Akademickie Rolnictwo, Technika, Zdrowie, Życie odbyły się w dniach 2-4 grudnia 2014 r. w podopolskich Sławicach, tym razem pod hasłem biologizacji rolnictwa. Organizacji przedsięwzięcia podjęła się Katedra Inżynierii Biosystemów działająca na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.

Ponieważ warsztaty integrują przedstawicieli wielu dyscyplin, tematyka obrad była również bardzo różnorodna. Wśród podjętych problemów znalazły się np. biblijna symbolika wina, radioterapia pacjentów onkologicznych, czy wykorzystanie bezzałogowych statków latających w rolnictwie. Wiele uwagi poświęcono także nowince technologicznej – nanowodzie.

Uczestnicy dyskutowali pod przewodnictwem komitetu naukowego – prof. Rudolfa Michałka (PAN), rektora Politechniki Opolskiej prof. Marka Tukiendorfa, profesorów Leszka Miszczyka i Piotra Widłaka z dyrekcji gliwickiego Centrum Onkologii, rektora uniwersytetu Mendla w Brnie prof. Ladislava Havla oraz prorektora tej uczelni prof. Petra Dolezala, prof. Mariana Łukaniszyna – dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PO, i ks. prof. Stanisława Rabieja dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Opolskiego, Komitet Techniki Rolniczej PAN, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, Rektor Politechniki Opolskiej, Rektor Mendel University w Brnie, Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów, Ośrodek Medyczny SAMARYTANIN Opole.