Podręcznik z zarządzania projektami

Do rąk studentów z całej polski, ale też menadżerów, kierowników przedsiębiorstw i wszystkich, którzy stykają się z zagadnieniem projektu (przedsięwzięcia) trafił podręcznik związanych z Politechniką Opolską autorów: prof. Ryszarda Knosali, dyrektora Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki oraz dr inż. Iwony Łapuńki – adiunkta na tym wydziale.

Książka pt. "Operacyjne zarządzanie projektami" ukazała się nakładem Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego w odpowiedzi na dające się zaobserwować wzmożone zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzą z tego zakresu.

Projekty – jak tłumaczą autorzy - odgrywają coraz większą rolę w zarządzaniu wszelkiego rodzaju organizacjami. Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw w globalizującej się gospodarce światowej sprawia, że znacznie częściej swoją organizację pracy nastawiają one na realizację złożonych, unikatowych (a często innowacyjnych) przedsięwzięć.

Tematyka książki wpisuje się w nowo powstałą dziedzinę wiedzy - inżynierię produkcji, której prekursorem w Polsce jest właśnie senator Knosala. Stoi on nie tylko na czele Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, ale jest także inicjatorem ogólnopolskiego klastra "Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji" zrzeszającego prawie 80 podmiotów naukowych, samorządowych i gospodarczych. To właśnie z myślą o tej inicjatywie goszczący niedawno na uczelni minister Adam Zdziebło powiedział, że nie boi się o pomyślne wykorzystanie przez politechnikę unijnych środków, mających w nowej perspektywie finansowania popłynąć dla nauki przez przemysł.

Zapewniony przez profesora najwyższy poziom nauczania i badania inżynierii produkcji na politechnice zdecydował o prawach uczelni do doktoryzowania w tej dziedzinie. Przyznane uczelni w lutym 2014 r., uprawnienia, jako szóste z kolei zdecydowały o pełnym bezpieczeństwie politechniki w kontekście wymagań ustawy Prawo i Szkolnictwo Wyższe.