Udział politechniki w polsko–amerykańskiej debacie o innowacyjności w energetyce

W dniach 16-22 listopada 2014 roku w kilku kalifornijskich miastach zorganizowano cykl konferencji, debat oraz wykładów i wydarzeń towarzyszących, których zasadniczym celem było pogłębienie współpracy amerykańskich i polskich partnerów – przedstawicieli rządu, nauki i biznesu.

Wydarzenie zatytułowano US-Poland Innovation Week (PAIW), a jego organizacją zajęło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy, między innymi, z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Środowiska, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędem Patentowym i innymi instytucjami. Poza dalszym pogłębianiem współpracy PAIW było okazją do przeprowadzenia aktywnej promocji polskiej innowacyjności w różnych obszarach gospodarki. Wśród osób zaproszonych do udziału w PAIW był przedstawiciel Politechniki Opolskiej, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki prof. Waldemar Skomudek.

Oficjalnego otwarcia tygodnia innowacji w Kalifornii dokonał Konsul Generalny RP w Los Angeles Mariusz Brymora. W swojej wypowiedzi stwierdził, że jest to największe tego rodzaju wydarzenie promocyjne w historii stosunków polsko-amerykańskich. Ponad 150 polskich firm przybyło do Kalifornii, aby dyskutować o możliwościach rozwoju polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie innowacji. W kolejnych wypowiedziach członek rady miasta Los Angeles Tom LaBonge, wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna Kacperczyk, specjalny przedstawiciel ds. handlowych i gospodarczych w Departamencie Stanu Scott Nathan oraz wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Włodzisław Duch zgodnie stwierdzili, że podjęta inicjatywa ma służyć wzmocnieniu wizerunku Polski, jako kraju innowacyjnego oraz otwartego na implementację innowacyjnych rozwiązań i technologii, m.in. w przemyśle kreatywnym, energetyce, biomedycynie, sektorze finansowym i na rynku kapitałowym, sektorze IT/ICT, nauce, wzornictwie i innych.

W trakcie PAIW, Jego uczestnicy mieli możliwość odbycia wizyt studyjnych w siedzibach kluczowych firm amerykańskich działających w sektorach wysokotechnologicznych, takich, jak: Diablo Canyon Power Plant (elektrownia atomowa San Luis), Boeing EI Segundo High-Bay Satellite Facility, NASA Research Park, Laurencje Livermore National Laboratory, CISCO Systems, Googleplex.

Podczas trzeciego i czwartego dnia Polsko-Amerykańskiego Tygodnia Innowacji odbyły się konferencje odpowiednio w California Memorial Stadium na Uniwersytecie Berkeley nt.: „Do Innovation with Poland” i w Precourt Energy Efficiency Center Stanford University, m.in. nt.: „Researche, Opportunities and Challenges in Regulatory Programs for Energy Efficiency, RO&C for Smart Grid Infrastructure and Communication, RO&C in Energy Modeling”, a także Polish-American Energy Roundtable.

Nasz udział w tym wydarzeniu to prezentacja i dyskusja panelowa koncentrująca się na szansach i wyzwaniach stojących przed krajowym podsektorem elektroenergetycznym w najbliższych kilkunastu latach oraz ekspozycja obszarów możliwej, polsko-amerykańskiej współpracy i wymiany doświadczeń, koncentrująca się głównie na problematyce bezpieczeństwa energetycznego, zwiększeniu konkurencyjności i efektywności energetycznej, ograniczeniu oddziaływania energetyki na środowisko, wykorzystania potencjału naukowego oraz rozwoju współpracy międzynarodowej.

To także udział w polsko-amerykańskiej debacie energetycznej – Polish-American Energy Roundtable, która była nawiązaniem do wcześniej już organizowanych tego typu debat (m.in. US-Poland RoundTable zorganizowany w Ministerstwie Energetyki Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie w czerwcu 2010 roku nt.: „The Implementation of Intelligence to Transmission Network Grid in Poland: Smart Grid Building Process” – autorzy opracowania i uczestnicy debaty: Waldemar Skomudek, Wiceprezes PSE Operator S.A., Magdalena Wasiluk-Hassa, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej PSE Operator S.A.).

Szerzej o wydarzeniu US-Poland Innovation Week w załącznikach do materiału, na wybranych zdjęciach (źródła: MSZ RP lub własne,) i na stronach internetowych – www.paiw.pl, www.waszyngton.msz.gov.pl, Rzeczpospolita

Fot. 1. Inauguracja wydarzenia z udziałem przedstawicieli rządów Polski i Stanów Zjednoczonych oraz instytucji uczestniczących w wydarzeniu; od lewej – Tom LaBonge, Los Angeles City Council District 4, Włodzisław Duch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ryszard Schnepf, Ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, Stephen Hull, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Fot. 2. Widok elektrowni atomowej Diablo Canyon w San Luis California

Fot. 3. Wizyta w siedzibie światowego lidera w dziedzinie rozwiązań sieciowych IT; prezentacja najnowszych rozwiązań

Fot. 4. Sesja panelowa nt.: „Opportunities and Challenges in Regulatory Programs for Energy Efficiency”; uczestnicy: Dian Grueneich, Senior Researche Associate, Stanford University, Marek Woszczyk, President Polish Energy Group, PGE S.A., moderator – Adam Ostaszewski, EnerNOC.

Fot. 5. Sesja panelowa nt.: ,,Opportunities and Challenges in Energy Modeling”; uczestnicy: prof. Waldemar Skomudek, Head, Department of Project Management, Opole University of Technology, prof. Lawrence H. Goulder, Stanford University, Shuzo Nishihara Professor in Environmental & Resource Economics, moderator – Jolanta Kokosińska Partner, Price Waterhouse Cooper