Kuchenne inspiracje studentów

Pod takim hasłem odbyły się seminaria i warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego w dniach 26-27 listopada 2014 roku na Politechnice Opolskiej.

Cykl spotkań zorganizowany został przez Agencję Rynku Rolnego w Opolu we współpracy z Katedrą Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. W realizacji przedsięwzięcia wzięli udział także studenci kierunku technologia żywności i żywienie człowieka i członkowie SKN Żubr.

Celem organizacji spotkań było podniesienie wiedzy i doświadczenia młodzieży na temat zasad komponowania diety, doboru składników oraz korzyści płynących ze spożywania urozmaiconych produktów żywnościowych w myśl zmiany świadomości konsumentów.

W harmonogramie spotkania uczniowie uczestniczyli w:

  • wykładach przeprowadzonych przez pracowników uczelni oraz Agencji Rynku Rolnego nt. „Prawidłowych nawyków żywieniowych” oraz „Systemów jakości żywności”
  • pokazach z zakresu analizy świeżości ryb, technik mikroskopowania i wykorzystania ciekłego azotu w technologii żywności
  • zajęciach praktycznych w Laboratorium Gastronomicznym podczas, których komponowali własne posiłki wg zasad prawidłowego odżywiania.