Logistyka w bezpieczeństwie

Dział Współpracy Międzynarodowej ogłasza nabór uzupełniający do programu Erasmus+ (wyjazdy w semestrze letnim 2016/17)!

Szczegóy znajdują się na stronie: https://dwm.po.opole.pl/index.php/pl/aktualnosci/306-nabor-uzupelniajacy-do-programu-erasmus

Pierwszy, opolski doktor inżynierii produkcji

Kiedy w lutym 2014 r. Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki otrzymał uprawnienia doktorskie –  sukces świętowała cała uczelnia, były to bowiem szóste, a więc ostatnie, wymagane przez ustawę prawa, niezbędne do utrzymania autonomii uczelni.

Dla nas to ogromny sukces – powiedział wówczas dziekan dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO – ale również wyzwanie dla kadry. Chciałbym jednak podkreślić, że to szansa dla starających się o stopień nauk technicznych w zakresie inżynierii produkcji.

I rzeczywiście –  nie trzeba było długo czekać, aby młodzi badacze nie tylko cieszyli się niezagrożonym statusem akademickości swojej alma mater, ale też skorzystali z możliwości uzyskania stopnia naukowego.

W środę, 5 października 2016 r. odbyła się pierwsza, publiczna obrona pracy doktorskiej. Jej autorem jest pracująca na wydziale Katarzyna Marek-Kołodziej, a promotorem – dziekan Skomudek.

Praca na temat "Metodyka zarządzania dużymi projektami oparta na koncepcji łańcucha krytycznego" została  obroniona śpiewająco.

Gratulujemy!

Czytaj więcej...

Lekcja o skarbach Ziemi

W połowie ubiegłego tygodnia (21. i 22. września 2016 r.) w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim odbyły się chemiczne warsztaty laboratoryjne, poprowadzone przez mgr Edytę Döhner z Katedry Zastosowań Chemii i Mechaniki (WIPiL). W zajęciach pt. "Co daje ludzkości Ziemia po wielu milionach lat – czy to dar?" wzięło udział sto troje dzieci.

Czytaj więcej...

Poszukiwana/poszukiwany przyszły chórzysta

Akademicki Chór Politechniki Opolskiej (ACPO) to wokalny zespół osób zakręconych muzycznie, wprowadzanych w świat nut, dźwięków i magicznej harmonii przez chórmistrz Ludmiłę Wocial-Zawadzką. Obecnie liczymy ok. 40 osób i zdecydowanie robimy to co kochamy. Jeździmy na konkursy, koncerty i śpiewamy gdzie się da. Emocje jakie dostarczane są podczas tych wyjazdów nie są do porównania z niczym innym. Każdy wspólny oddech i wydobyty dźwięk to uzależnienie, z którego nie jest łatwo się wyleczyć. Dodatkowo zawiązane tu znajomości przeradzają się w nierozerwalne przyjaźnie a nawet małżeństwa! Zwieńczeniem sezonu jest występ dla Gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na koniec jeszcze można dodać, że pomimo zysków w postaci przeżyć jest jeszcze jedna ważna rzecz. A mianowicie mowa o dodatkowych punktach do stypendium rektora dla najlepszych studentów!

Chcesz do nas dołączyć?
Każdy jest mile widziany. Pamiętaj jesteśmy amatorami i kiedyś też zaczynaliśmy. Zapraszamy na próby w każdy wtorek i czwartek o 19.00. Łącznik sala C.

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!

Zapraszamy również na naszą stronę: https://www.facebook.com/chor.acpo/

 

Egzaminy dyplomowe na WIPIL

Na przełomie czerwca i lipca, na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki PO, przeprowadzono egzaminy dyplomowe.

Studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prezentowali swoje prace dyplomowe przed komisjami w składzie: promotor, recenzent i przewodniczący komisji. Pytania dotyczyły pracy dyplomowej a następnie zagadnień przerabianych w toku studiów. Towarzyszył temu duży stres i ogromna radość po pozytywnie zakończonym egzaminie.

Przebieg i atmosferę egzaminów na kierunku logistyka ilustrują poniższe zdjęcia.

Czytaj więcej...

Jubileuszowe XV Forum Energetyków GRE 2016

W dniach 27-29 czerwca w Szczyrku odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Forum Energetyków GRE 2016. Organizatorami konferencji była Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Katedra Zarządzania Energetyką z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej a jej współorganizatorami byli Wydawnictwo Nowa Energia i NCBiR oraz Uniwersytety Techniczne w Odessie i Ostrawie.

Czytaj więcej...

Technolog wytwarzania folii i opakowań z PE

Oferta pracy na stanowisko Technolog wytwarzania folii i opakowań z PE w firmie B+K Polska.

Szczegóły w załączniku: https://wipil.po.opole.pl/images/aktualnosci/2016-05-31_technolog/20160630122219933.pdf

Praktyki w Grupie Magazyny Polska

Grupa Magazyny Polska Sp. z o. o. jest biurem obsługi Inwestorów z siedzibą w Lublinie.

Zapraszamy do podjęcia zdalnych praktyk w naszej firmie.

Dzięki systemowi raportowania on-line, widzimy przebieg oraz efekty Państwa prac.

Obecnie oferujemy praktyki studentom kierunków: Logistyka; Geoinformatyka; Gospodarka przestrzenna; Transport; Geodezja i Kartografia; Transport i Logistyka;

Podczas praktyk w naszej firmie, studenci mogą zdobyć wiedzę z zakresu:

 • analiz geomarketingowych
 • zarządzania nieruchomościami komercyjnymi
 • obsługi jednostek samorządowych
 • zapoznania się z przebiegiem procesów inwestycyjnych

Czytaj więcej...

Wspólne ćwiczenia strażaków, energetyków i studentów

Studenci i wykładowcy Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki wzięli udział w trzydniowych ćwiczeniach Straży Pożarnej oraz TAURON Dystrybucji S.A na terenie Głównego Punktu Zasilania w Bierkowiciach.

Czytaj więcej...

Komunikat WKW

Szanowni Państwo, Wydziałowa Komisja Wyborcza na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki informuje, że w wyniku przeprowadzonych w dniu 25.05.2016 roku wyborów do Senatu Politechniki Opolskiej (kadencja 2016-2020) z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego zostali wybrani:

 • dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak,
 • prof. PO, dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO.

Z grupy pozostałych nauczycieli akademickich została wybrana:

 • dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz.

Ponadto WKW informuje, że w skład Rady Wydziału (kadencja 2016-2020) z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego weszli wszyscy uprawnieni:

 1. Prof. dr hab. inż. Bartnik Ryszard
 2. Prof. dr hab. inż. Budzik Ryszard
 3. Prof. dr hab. inż. Dolezal Petr
 4. Prof. dr hab. inż. Knosala Ryszard
 5. Dr hab. Kostrzycka Zofia, prof. PO
 6. Dr hab. inż. Kulińska Ewa, prof. PO
 7. Dr hab. inż. Lorenc Marcin , prof. PO
 8. Dr hab. inż. Madej-Lachowska Maria, prof. PO
 9. Dr hab. inż. Nawrocki Lech, prof. PO
 10. Dr hab. inż. Olejnik Krzysztof, prof. PO
 11. Dr hab. inż. Pająk Janusz, prof. PO
 12. Prof. dr hab. inż. Partyka Marian
 13. Dr hab. inż. Plutecki Zbigniew, prof. PO
 14. Prof. dr hab. inż. Shynkarenko Heorhiy
 15. Dr hab. inż. Skomudek Waldemar, prof. PO
 16. Prof. dr hab. inż. Sustova Kvetoslava
 17. Dr hab. inż. Szwedziak Katarzyna, prof. PO
 18. Dr hab. inż. Zdzisław Śloderbach, prof. PO
 19. Prof. dr hab. inż. Tukiendorf Marek
 20. Dr hab. inż. Zator Sławomir, prof. PO.

Z powodu wyboru na funkcję prodziekana w skład Rady Wydziału weszły:

 1. Dr Anida Stanik-Besler
 2. Dr Aleksandra Żurawska.

Ponadto, w wyniku przeprowadzonych w dniu 25.05.2016 roku wyborów do Rady Wydziału, z grupy pozostałych nauczycieli akademickich zostali wybrani:

 1. Dr Andrzej Kozdraś
 2. Dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska
 3. Dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz
 4. Dr inż. Dominika Matuszek
 5. Dr inż. Alfred Paszek
 6. Dr inż. Marek Wasilewski.

Z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrani zostali:

 1. Teresa Borucka
 2. Witold Pęczak
 3. Mgr inż. Tomasz Sałajczyk.

Wszystkim wybranym składam serdeczne gratulacje.

Z wyrazami szacunku, Andrzej Metelski
Przewodniczący WKW