Gościliśmy dzieci klas IV-tych z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Krapkowic

W dniu 08.03.2017r. gośćmi Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki były dzieci klas IV-tych z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Krapkowic.

Celem wycieczki było budowanie pozytywnego wizerunku Politechniki Opolskiej oraz Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki w oczach dzieci.

Czytaj więcej...

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

WKW informuje, że w dniu 22 marca 2017 roku zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające przedstawiciela do Senatu Politechniki Opolskiej z grupy nauczycieli z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego. Spotkanie wyborcze odbędzie się bezpośrednio po posiedzeniu Rady Wydziału w sali S-307 (ul. Sosnkowskiego 31).

Zgodnie z §14 ust.2 Regulaminu Wyborczego PO, Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w przypadku nieobecności przynajmniej połowy danej grupy wyborców zostaną przeprowadzone wybory bez wymaganego kworum.

Zmiana godzin przyjęć COS WIPIL

Informujemy iż uległy zmianie godziny przyjęć w Centrum Obsługi Studenta Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki.

Aktualne godziny przyjęć:

Poniedziałek: 9:00 – 12:00
Wtorek: 11:00 – 14:00
Środa: 11:00 – 14:00

Szczegóły na stronie https://wipil.po.opole.pl/kontakt-main/cos-wipil

Rekrutacja do programu Erasmus+ na rok 2017/18

Rusza rekrutacja do programu Erasmus+ - wyjazdy na semestr zimowy i letni w roku akademickim 2017/18.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy na stronie: https://dwm.po.opole.pl/index.php/pl/332-rekrutacja-do-programu-erasmus-na-rok-2017-18

Współpraca z firmą Kiepurex

Współpraca z firmą Kiepurex

Pracownicy naukowi Katedry Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej nawiązali kontakt z firmą KIEPUREX w celu sformalizowania współpracy naukowo-badawczej.

W dniu 26 listopada ub. roku pracownicy naukowi Katedry (dr Stefan Moryń, dr Tomasz Wołczański i dr inż. Jarosław Trembacz) odbyli pierwszą wizytę studyjną do siedziby Firmy. Podczas wizyty zwiedzano halę produkcyjną, zapoznano się z parkiem maszynowym i stosowanymi technologiami do produkcji rur i profili stalowych ze szwem. Następnie ustalono zakres i tematykę dalszej współpracy. Proponowany zakres współpracy to m.in.:

Czytaj więcej...

Zmarł dr Marian Maduch

Z przykrością zawiadamiamy, że 17 lutego 2017 roku zmarł dr Marian Maduch – były pracownik Katedry Matematyki i Zastosowań Informatyki.

Dr Marian Maduch od 1 lutego 1974 r. aż do czasu przejścia na emeryturę w 2005 roku był związany z Politechniką Opolską/Wyższą Szkołą Inżynierską, pracując na etacie asystenta a następnie wykładowcy i adiunkta w Zakładzie Matematyki/Katedrze Matematyki i Zastosowań Informatyki. W latach 1981-84 był kierownikiem Zakładu Matematyki. Jego zainteresowania naukowe, jako ucznia Profesora Jerzego Słupeckiego, koncentrowały się w szczególności na logice i podstawach matematyki. Ciągle doskonalił swoje umiejętności dydaktyczne, zdobywając uznanie i szacunek wśród studentów Politechniki, prowadząc wykłady i ćwiczenia z matematyki na różnych kierunkach studiów technicznych, a jego zajęcia były cenione za jasność i precyzję wykładu. Zawsze ceniony przez współpracowników i przełożonych za wiedzę, kulturę osobistą i koleżeńską życzliwość. W 1981 r. otrzymał Odznakę Zasłużonemu Opolszczyźnie, a w 1988 r. Złoty Krzyż Zasługi.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 21 lutego 2017 na cmentarzu na Półwsi. O godz. 12 msza w nowej kaplicy, o 13 pogrzeb.

Olimpijka myśli o Politechnice Opolskiej

1 lutego 2017 r. mgr inż. Dariusz Masłowski oraz mgr inż. Małgorzata Dendera – Gruszka z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki wybrali się do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Opolu z gratulacjami dla Klaudii Gogolok, za wybitne osiągnięcia z zakresu wiedzy o logistyce.

Czytaj więcej...

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO otrzymała nagrodę środowiska gospodarczego

Podczas odbywającej się w Filharmonii Opolskiej gali wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji – nagrody przyznawanej od 1991 roku przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach oraz partnerskie izby w Opolu, Bielsku-Białej i Częstochowie – dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO - kierownik Katedry Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki otrzymała Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: Nauka i Innowacyjność.

Czytaj więcej...

Podsumowanie ankiety dotyczącej jakości zajęć

Ankiety były dostępne dla studentów w dniach od 23 maja do 20 lipca 2016 r. i dotyczyły oceny zajęć oraz pracy nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.

Średnie oceny z obu części ankiety w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawiono poniżej:

 

 

Prezentacja systemów firma LUCA Logistic Solution Sp. z o.o. na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki

W dniu 14.01.2017 r. studenci studiów niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi systemami wspomagającymi komisjonowanie w magazynach. Wykład wraz z prezentacją systemów przedstawił prezes firmy LUCA Logistic Solution Sp. z o.o. Pan Bogusław Gnat.

Czytaj więcej...