Zygmunt Kasperski – wspomnienie o uczelnianej ,,Solidarności”

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W UCZELNI W LATACH 1980-81

 

Czytaj więcej...

Gleba - od niej się zaczyna

W dniu 27 kwietnia 2016 roku w Auli Błękitnej na Politechnice Opolskiej odbyła się konferencja połączona z warsztatami naukowymi dla klas patronackich pod tytułem „Gleba – od niej się zaczyna”.

Konferencję zorganizowała Katedra Inżynierii Biosystemów z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki wraz z firmą Agro – Kombi z Kluczborka. Do prezentacji wykładów i części warsztatowej zaproszono gości z Niemiec i Austrii – doktora Urlicha Volkera oraz doktora Hansa Unterfraunera.

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu "Zajawka na Inżynierię Produkcji"

W dniu 27.04.2016 roku Jury w składzie:

dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO (przewodniczący)
dr Aleksandra Żurawskadr
dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska
dr inż. Iwona Łapuńka
mgr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej
mgr inż. Dominika Jagoda-Sobalak

przeprowadziło wybór zwycięzców w konkursie zorganizowanym przez Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej zatytułowanym “Zajawka na inżynierię produkcji”.

1. Nagrodę I kategorii dla zespołu w składzie:

Gali Aleksander, Bednarz Patryk, Sudoł Radosław (III rok 1 stopnia ZiIP studia stacjonarne) za film interpretujący temat: Z kim współpracuje technolog na co dzień i od święta?

Zwycięski film

Czytaj więcej...

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, Prof. PO w zespole ekspertów przy MNiSW

Z satysfakcją informujemy, że kolejna osoba z Politechniki Opolskiej (po pani kanclerz Barbarze Hetmańskiej, członkini komisji konkursowej Ustawa 2.0) weszła do ścisłego gremium decydującego o najważniejszych sprawach polskiej nauki.  

Kierująca Katedrą Inżynierii Biosystemów  na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO w połowie kwietnia została zaproszona do Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę, powołanego w styczniu 2014 r. przez Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego.

Zespół będący jednym z 34 ciał doradczych ministerstwa składa się z dwunastu fachowców z całej Polski, dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, Prof. PO jest w nim jedyną reprezentantką Opolszczyzny.

Do zadań zespołu – wyjaśnia - należą:

  • Ocena wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę składanych przez podmioty działające na rzecz nauki, prezesa Polskiej Akademii Umiejętności, biblioteki naukowe, ministrów i kierowników centralnych organów administracji rządowej;
  • Ocena raportów z wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadań upowszechniających naukę.

Serdecznie gratulujemy!

Podsumowanie zgłoszeń do konkursu "Zajawka na Inżynierię Produkcji"

Dziękujemy bardzo za wszystkie zgłoszone na konkurs filmiki było ich łącznie 25.

Największą popularnością cieszył się temat: czym zajmuje się inżynieria produkcji, który wybrało 9 zespołów.

Filmik pod tytułem: czym różni się prognoza od wróżby przygotowało 8 zespołów, natomiast po trzy prace konkursowe dotyczyły żelaznego trójkąta projektu oraz pracy technologa.

Na tematy związane ze wskaźnikami produkcyjnymi i jakością procesów logistycznych otrzymaliśmy tylko po jednym zgłoszeniu.

W tabeli zostali wymienieni wszyscy Autorzy filmików zgłoszonych do konkursu. Niektórzy z nich mają na swoim koncie więcej niż jedno zgłoszenie.

Jury konkursu, któremu przewodniczyć będzie Dziekan Wydziału dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO, zbierze się w środę 27.04.2016. Wybór będzie na pewno bardzo trudny, ponieważ otrzymaliśmy wiele rewelacyjnych prac.

Szczegóły na stronie: https://wipil.po.opole.pl/zajawkaip/zajawkaip-aktualnosci

Ogłoszenie wyników wyborów

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki WKW informuje, że Wydziałowe Kolegium Elektorów w dniu 22 kwietnia 2016 roku wybrało na stanowisko dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki dr hab. inż. Waldemara Skomudka, prof. PO.

Czytaj więcej...

Logotyp Wydziału

Senat Politechniki Opolskiej przyjął uchwałę nr 426 z dnia 6.04.2016r ws. logotypu Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki oraz zasad jego użytkowania.

Szczegóły na stronie Menu -> Wydział -> Logotyp : https://wipil.po.opole.pl/wydzial-wipil/logotyp

Konferencja nt. Gleba - od niej się zaczyna

Katedra Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej oraz Firma Agro-Kombi mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję nt. "Gleba - od niej się zaczyna", która odbędzie się 27.04.2016 r. o godz. 9.00 na Politechnice Opolskiej w Opolu przy ul. Stanisława Mikołajczyka 16, Budynek "Łącznik", Aula Błękitna.

Wybory 2016

O tym, kto pokieruje Wydziałem Inżynierii Produkcji i Logistyki w następnej, czteroletniej kadencji, wybrani elektorzy zadecydują już w najbliższy piątek, 22 kwietnia.  

Tymczasem kandydaci na dziekanów spotkali się ze swoimi wyborcami, aby przedstawić program i odpowiedzieć na pytania.

Spotkanie z dr hab. inż. Waldemarem Skomudkiem, prof. PO odbyło się 18 kwietnia.