II Opolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Oferta akademicka Prezydenta Miasta Opola

Lekcja o ciekłym azocie

W dniu 10 listopada 2016 r. w PSP nr 15 w Opolu pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki – dr inż. Łukasz Biłos zaprezentował uczniom ciekawe doświadczenia z wykorzystaniem niskich temperatur.

Czytaj więcej...

Spotkanie z Inspektorem Pracy

W dniu 10.11.2016r. gościem Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej był Inspektor Pracy - pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu.

Celem wizyty było przeprowadzenie praktycznego wykładu dla studentów IV roku kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w ramach przedmiotu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”.

Czytaj więcej...

X Studenckie Sympozjum Transportowo-Logistyczne Sea Point 2016

W dniach 24-25 listopada 2016 r. odbędzie się JUBILEUSZOWE - X Studenckie
Sympozjum Transportowo-Logistyczne Sea Point 2016. Tegoroczne spotkanie związane będzie z dyskusją nt. roli transportu kolejowego w przewozach pasażerskich i  towarowych.

Będzie to doskonała okazja, aby studenci reprezentujący różne ośrodki akademickie, wymienili swoją wiedzę i poglądy na poruszany w Sympozjum temat.

Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdą Państwo na stronie internetowej: http://am-knlit.pl/

 

Zapraszam do udziału w spotkaniu.

dr inż. Krystian Pietrzak
opiekun studenckiego
Koła Naukowego Logistyki i Transportu

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Akademia Morska w Szczecinie

k.pietrzak@am.szczecin.pl
tel. 91 4809726

Wejście do budynku Lipsk

Od dnia 8 listopada 2016r wejście do budynku Lipsk od strony akademików czynne jest w godzinach 7.30-15.30.
Po godzinie 15.30 czynne będzie tylko wejście przy portierni.

WIPiL gospodarzem posiedzenia PAN

W dniu dzisiejszym tj. 4 listopada 2016 r. w nowej siedzibie Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej przy ul. Sosnkowskiego 31, odbyło się zebranie Komisji Energetyki Polskiej Akademii Nauk oddział w Katowicach.

Na zaproszenie prof. Waldemara Skomudka – dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki oraz prof. Janusza Pospolity – dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej i prof. Ryszarda Bartnika wiceprzewodniczącego Komisji Energetyki PAN (a jednocześnie pracownika Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki) – w sali Rady Wydziału WIPiL, na 156. zebraniu naukowym zgromadziło się prawie 50 osób: naukowców oraz przedstawicieli sektora energetycznego. Przewodniczący Komisji, prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, członek korespondent PAN witając zaproszonych gości, szczególnie gorąco powitał Roberta Zasinę, prezesa TAURON Dystrybucja SA.

Czytaj więcej...

Spotkanie pracowników z władzami Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej

W dniu 28 października br. władze Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki spotkały się z pracownikami Wydziału w sali Rady Wydziału w docelowym już budynku stałej siedziby przy ul. Sosnkowskiego 31. Pan Dziekan, dr hab. inż. Waldemar Skomudek prof. PO wraz ze swoimi zastępcami przedstawił szeroką coroczną informację o: sytuacji Wydziału i zmianach w przepisach dotyczących uczelni wyższych. Mówiono o potrzebach, zagrożeniach, szansach i koniecznych działaniach wynikających ze zmian przepisów jak i sytuacji w zakresie szkolnictwa wyższego. W spotkaniu również uczestniczyli goście z Uniwersytetu Mendla w Brnie: rektor prof. Ladislav Havel, prorektor ds. nauki i międzynarodowych prof. Samuel Darkwach i prorektor ds. organizacyjnych prof. Peter Doležal. W związku z obchodami 50-ciolecia Politechniki Opolskiej, Pan Dziekan zaprosił pracowników w godzinach popołudniowych na uroczystą akademię przygotowaną z tej okazji. Zdjęcia ilustrują atmosferę i przebieg spotkania.

Czytaj więcej...

Kolejne Egzaminy dyplomowe na WIPIL

Kolejne Egzaminy dyplomowe na WIPIL

W dniu 25 października, na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki PO w pomieszczeniach COS - Łącznik przy Mikołajczyka, przeprowadzono kolejne uzupełniające egzaminy dyplomowe.

Studenci zaprezentowali swoje prace dyplomowe. Komisja pytała o szczegóły dotyczące pracy dyplomowej a następnie o zagadnienia przerabiane w toku studiów. Jak zwykle towarzyszył temu duży stres i ogromna radość po pozytywnie zakończonym egzaminie. Atmosferę napięcia kolejny raz łagodziła obecność na egzaminie  psa, który starał się rozładowywać napięcie i stres.

Na zdjęciach zilustrowano przebieg i atmosferę egzaminów..

Czytaj więcej...

Międzynarodowe Warsztaty "Nauka, Technika, Życie - postęp naukowo-techniczny"

Katedra Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodowe Warsztaty "Nauka, Technika, Życie – postęp naukowo-techniczny", które odbędą się w Lądku - Zdroju w dniach 15 - 17 listopada 2016 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie.

Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf
dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO
Komitet Organizacyjny

Czytaj więcej...