Odszedł dr inż. Andrzej Lachowski

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi – pracownika Katedry Zastosowań Chemii i Mechaniki.

Dr inż. Andrzej Lachowski urodził się 20 czerwca 1951 roku w Opolu

W latach 1969- 1974 studiował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie uzyskał stopień magistra inżyniera inżynierii chemicznej. W roku 1982 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w macierzystej uczelni. Jego kariera zawodowa związana była głównie z Instytutem Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, na którym pracował do 2012 r.

Z naszą uczelnią związany od 2012 roku, kiedy został zatrudniony w Katedrze Zastosowań Chemii i Mechaniki na stanowisku adiunkta.

Jego zainteresowania naukowe dotyczyły głównie ekstrakcji nadkrytycznej. Prowadził zajęcia dydaktyczne na różnych kierunkach studiów uczelni. Był życzliwy i koleżeński zarówno dla współpracowników jak i studentów.

Przekazujemy szczere wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom Zmarłego.

Odszedł dr Piotr Steckiewicz

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi – byłego pracownika Katedry Matematyki i Zastosowań Informatyki.

Dr Piotr Steckiewicz urodził się 19 lipca 1936 roku w Bordziłówce, woj. lubelskie. W latach 1956- 1960 studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, gdzie uzyskał stopień magistra matematyki. W roku 1974 uzyskuje stopień doktora nauk humanistycznych  w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Z naszą uczelnią związany od roku 1971 kiedy został zatrudniony w Zakładzie Matematyki na stanowisku asystenta, następnie wykładowcy, a od 1974 roku na stanowisku adiunkta. W latach 1978-1981 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii, a w latach 1981-1984 był zastępcą Dyrektora ds. Dydaktyki tego Instytutu. W latach 1976- 1978 pełnił funkcję Kierownika Działu Wydawnictw Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu.

Prowadził zajęcia dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia) z matematyki na różnych kierunkach studiów uczelni. Jego zainteresowania naukowe dotyczyły głównie historii i dydaktyki matematyki. Z tego zakresu opublikował 3 monografie oraz około 50 artykułów naukowych i dydaktycznych. W latach 1982- 1984 odbył staż naukowy na Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie.

W trakcie pracy w naszej uczelni aktywnie uczestniczył w życiu naukowym i społecznym kraju. W latach 1984- 1998 był członkiem Komisji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych przy Polskim Towarzystwie Matematycznym, oraz członkiem Komisji Historii Matematyki tego Towarzystwa. W latach 1979-1985 był wizytatorem przedmiotowym kursów z matematyki prowadzonych przez Ośrodek Usług Pedagogicznych Związku Nauczycielstwa Polskiego w Opolu.

Za swoją pracę zawodową i społeczną otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Na emeryturę przeszedł w roku 2001, a do roku 2005 prowadził zajęcia dydaktyczne w ramach umowy zlecenia w Katedrze Matematyki i Zastosowań Informatyki.

Przekazujemy szczere wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom Zmarłego. 

Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W dniu 17.10.2017 r. na WIPIL PO odbyło się Seminarium na temat: Wybrane problemy systemowo nieprawidłowych rozwiązań w Inżynierii Ruchu i Systemie Bezpieczeństwa Uczestników Ruchu Drogowego zorganizowane przez członków powstającej przy Katedrze Logistyki Pracowni Badań Systemów Bezpieczeństwa w Transporcie. W Seminarium uczestniczyli przedstawiciele: Komisji Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Opole, Zarządu Dróg Miejskich w Opolu, Stowarzyszenia Klubu Inżynierów Ruchu, Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opole, pracownicy i studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, pracownicy Wydziału Inżynierii i Produkcji i Logistyki. Łącznie liczba uczestników wynosiła około 60 osób.

Czytaj więcej...

Wizyta w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

W dniu 25 października 2017 roku studentki Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki i przedstawicielki SKN LogPoint: Katarzyna Kowalska, Aleksandra Konior, Emilia Farion oraz Marta Musioł wraz z opiekunem Panią mgr inż. Małgorzatą Denderą-Gruszką odwiedziły Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku. Studentki prowadziły warsztaty logistyczne dla uczniów klas o profilu logistycznym. Uczniowie wysłuchali również wykładu pt.: Co to jest Logistyka?.

Mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka

Czytaj więcej...

Tydzień skarbowo-celny

W dniu 6 listopada 2017r. odbyło się spotkanie studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki z przedstawicielami Administracji Celno-Skarbowej w Opolu.

Na Politechnice Opolskiej miał miejsce się Tydzień Celno-Skarbowy, wydarzenie, które ma na celu zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w tym sektorze administracji oraz pozyskanie ich na staże i praktyki, a w przyszłości także do służby.

O to, aby studenci politechniki wzięli pod uwagę karierę celnika i urzędnika skarbowego zadbali opolscy praktycy, którzy w krótkich, rzeczowych prezentacjach pokażą, jak ciekawa jest ich praca. Nad skórami krokodyla, słoniowym kłem i innymi, zarekwirowanymi przemytnikom precjozami, wystawionymi przed mównicą, była mowa, między innymi, o zwalczaniu przestępstw w internecie oraz wykorzystaniu informatyki śledczej (w której to urzędnicy szkolą się właśnie na Politechnice Opolskiej). Studentów odwiedził także jeden z najskuteczniejszych funkcjonariuszy Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego – pies wykrywający czułym nosem narkotyki.

Czytaj więcej...

III Kongres Energetyczny we Wrocławiu

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, dr hab. inż. Waldemar Skomudek, Prof. PO uczestniczył w III Kongresie Energetycznym we Wrocławiu, gdzie miał zaszczyt odczytać laudację dla ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski uhonorowany został tytułem Osobowości Energetyki.

Więcej informacji: http://www.cire.pl/

Seminarium inżynierów ruchu

W dniach 7-9 czerwca 2017 roku odbyło się seminarium Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu w Solcu Zdroju. Stowarzyszenie zrzesza osoby zajmujące się zawodowo rozwiązywaniem problemów ruchu drogowego oraz troską o bezpieczeństwo użytkowników dróg. Posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe, wiedzę, chęć współpracy w zakresie opracowywania nowoczesnych rozwiązań w organizacji ruchu drogowego w obecnych warunkach.

Czytaj więcej...

Międzynarodowa konferencja z zakresu ratownictwa w obiektach OZE

Blisko dwustu energetyków, strażaków i naukowców z Polski, Czech i Niemiec spotkało się na Politechnice Opolskiej, aby wymienić doświadczenia i zdobyć nową, cenną wiedzę z zakresu "Bezpieczeństwa i taktyki działań ratowniczych w obiektach odnawialnych źródeł energii".

Czytaj więcej...

Praktyka lub staż studentów Politechniki Opolskiej w drukarni OPOLGRAF S.A.

Drukarnia OPOLGRAF S.A., laureatka pierwszego miejsca w rankingu polskich drukarń dziełowych, znajdująca się w fazie intensywnego rozwoju i inwestowania, posiadająca certyfikat ISO 9001:2008, przyjmie na praktykę lub staż studentów Politechniki Opolskiej.

Dołącz swoje CV wraz z listem motywacyjnym, w którym opowiesz nam:

  • Dlaczego chcesz odbyć praktykę lub staż w Opolgraf S.A.?
  • Czym się interesujesz i jakie znasz języki obce?
  • W jakim terminie chcesz odbyć praktykę lub staż?
  • Dlaczego uważasz, że to Ty powinieneś/powinnaś do nas dołączyć?

Aplikuj na e-mail: rekrutacja@opolgraf.com.pl

Konferencja BEZPIECZEŃSTWO I TAKTYKA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH W OBIEKTACH ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

W dniach 27-28 września 2017 r. odbyła się międzynarodowa konferencji na temat bezpiecznego eksploatowania oraz zabezpieczenia i przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych obiektów odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym elektrowni wiatrowych, systemów ogniw fotowoltaicznych oraz elektrowni wodnych.

Inauguracja konferencji i obrady w pierwszym dniu odbędą się w auli głównej Politechniki Opolskiej. Dzień drugi konferencji poświęcony będzie wizytom studyjnym na wybranych obiektach wytwarzania energii elektrycznej, kwalifikowanych jako odnawialne źródła energii (OZE), zlokalizowanych na terenie powiatu nyskiego.

Główne cele konferencji to:

  • prezentacja zidentyfikowanych źródeł zagrożeń,
  • wymiana doświadczeń strażaków z Niemiec, Czech i Polski z zakresu taktyki podejmowanych działań ratowniczych oraz specjalistycznego szkolenia,
  • wskazanie podstawowych zasad współpracy służb energetycznych i ratowniczych,
  • kwalifikacja działań prewencyjnych zapobiegających powstawaniu zagrożeń na obiektach wytwórczych OZE.

Czytaj więcej...