Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W dniu 17.10.2017 r. na WIPIL PO odbyło się Seminarium na temat: Wybrane problemy systemowo nieprawidłowych rozwiązań w Inżynierii Ruchu i Systemie Bezpieczeństwa Uczestników Ruchu Drogowego zorganizowane przez członków powstającej przy Katedrze Logistyki Pracowni Badań Systemów Bezpieczeństwa w Transporcie. W Seminarium uczestniczyli przedstawiciele: Komisji Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Opole, Zarządu Dróg Miejskich w Opolu, Stowarzyszenia Klubu Inżynierów Ruchu, Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opole, pracownicy i studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, pracownicy Wydziału Inżynierii i Produkcji i Logistyki. Łącznie liczba uczestników wynosiła około 60 osób.

Czytaj więcej...

Wizyta w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

W dniu 25 października 2017 roku studentki Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki i przedstawicielki SKN LogPoint: Katarzyna Kowalska, Aleksandra Konior, Emilia Farion oraz Marta Musioł wraz z opiekunem Panią mgr inż. Małgorzatą Denderą-Gruszką odwiedziły Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku. Studentki prowadziły warsztaty logistyczne dla uczniów klas o profilu logistycznym. Uczniowie wysłuchali również wykładu pt.: Co to jest Logistyka?.

Mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka

Czytaj więcej...

Tydzień skarbowo-celny

W dniu 6 listopada 2017r. odbyło się spotkanie studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki z przedstawicielami Administracji Celno-Skarbowej w Opolu.

Na Politechnice Opolskiej miał miejsce się Tydzień Celno-Skarbowy, wydarzenie, które ma na celu zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w tym sektorze administracji oraz pozyskanie ich na staże i praktyki, a w przyszłości także do służby.

O to, aby studenci politechniki wzięli pod uwagę karierę celnika i urzędnika skarbowego zadbali opolscy praktycy, którzy w krótkich, rzeczowych prezentacjach pokażą, jak ciekawa jest ich praca. Nad skórami krokodyla, słoniowym kłem i innymi, zarekwirowanymi przemytnikom precjozami, wystawionymi przed mównicą, była mowa, między innymi, o zwalczaniu przestępstw w internecie oraz wykorzystaniu informatyki śledczej (w której to urzędnicy szkolą się właśnie na Politechnice Opolskiej). Studentów odwiedził także jeden z najskuteczniejszych funkcjonariuszy Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego – pies wykrywający czułym nosem narkotyki.

Czytaj więcej...

III Kongres Energetyczny we Wrocławiu

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, dr hab. inż. Waldemar Skomudek, Prof. PO uczestniczył w III Kongresie Energetycznym we Wrocławiu, gdzie miał zaszczyt odczytać laudację dla ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski uhonorowany został tytułem Osobowości Energetyki.

Więcej informacji: http://www.cire.pl/

Seminarium inżynierów ruchu

W dniach 7-9 czerwca 2017 roku odbyło się seminarium Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu w Solcu Zdroju. Stowarzyszenie zrzesza osoby zajmujące się zawodowo rozwiązywaniem problemów ruchu drogowego oraz troską o bezpieczeństwo użytkowników dróg. Posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe, wiedzę, chęć współpracy w zakresie opracowywania nowoczesnych rozwiązań w organizacji ruchu drogowego w obecnych warunkach.

Czytaj więcej...

Międzynarodowa konferencja z zakresu ratownictwa w obiektach OZE

Blisko dwustu energetyków, strażaków i naukowców z Polski, Czech i Niemiec spotkało się na Politechnice Opolskiej, aby wymienić doświadczenia i zdobyć nową, cenną wiedzę z zakresu "Bezpieczeństwa i taktyki działań ratowniczych w obiektach odnawialnych źródeł energii".

Czytaj więcej...

Praktyka lub staż studentów Politechniki Opolskiej w drukarni OPOLGRAF S.A.

Drukarnia OPOLGRAF S.A., laureatka pierwszego miejsca w rankingu polskich drukarń dziełowych, znajdująca się w fazie intensywnego rozwoju i inwestowania, posiadająca certyfikat ISO 9001:2008, przyjmie na praktykę lub staż studentów Politechniki Opolskiej.

Dołącz swoje CV wraz z listem motywacyjnym, w którym opowiesz nam:

 • Dlaczego chcesz odbyć praktykę lub staż w Opolgraf S.A.?
 • Czym się interesujesz i jakie znasz języki obce?
 • W jakim terminie chcesz odbyć praktykę lub staż?
 • Dlaczego uważasz, że to Ty powinieneś/powinnaś do nas dołączyć?

Aplikuj na e-mail: rekrutacja@opolgraf.com.pl

Konferencja BEZPIECZEŃSTWO I TAKTYKA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH W OBIEKTACH ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

W dniach 27-28 września 2017 r. odbyła się międzynarodowa konferencji na temat bezpiecznego eksploatowania oraz zabezpieczenia i przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych obiektów odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym elektrowni wiatrowych, systemów ogniw fotowoltaicznych oraz elektrowni wodnych.

Inauguracja konferencji i obrady w pierwszym dniu odbędą się w auli głównej Politechniki Opolskiej. Dzień drugi konferencji poświęcony będzie wizytom studyjnym na wybranych obiektach wytwarzania energii elektrycznej, kwalifikowanych jako odnawialne źródła energii (OZE), zlokalizowanych na terenie powiatu nyskiego.

Główne cele konferencji to:

 • prezentacja zidentyfikowanych źródeł zagrożeń,
 • wymiana doświadczeń strażaków z Niemiec, Czech i Polski z zakresu taktyki podejmowanych działań ratowniczych oraz specjalistycznego szkolenia,
 • wskazanie podstawowych zasad współpracy służb energetycznych i ratowniczych,
 • kwalifikacja działań prewencyjnych zapobiegających powstawaniu zagrożeń na obiektach wytwórczych OZE.

Czytaj więcej...

Nowelizacja Regulaminu studiów w Politechnice Opolskiej

W związku z nowelizacją. Regulaminu studiów w Politechnice Opolskiej  na posiedzeniu Senatu w dniu 26 kwietnia br. uprzejmie proszę o zapoznanie się ze zmienionymi, bądź nowymi rozwiązaniami, które zaczną obowiązywać od 1 października 2017 r.

Najważniejsze zmiany w Regulaminie studiów wymieniam poniżej:

 1. zdefiniowano obowiązki opiekuna roku (§ 1 ust. 15);
 2. wprowadzono do regulaminu jednolite studia magisterskie (dotyczy fizjoterapii);
 3. doprecyzowano, że nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia podaje do wiadomości informację o godzinach konsultacji w swoim indywidualnym (imiennym) rozkładzie zajęć oraz że konsultacje odbywają się na terenie Uczelni (§ 7 ust.18);
 4. ustalono, że zgoda na indywidualny program studiów (IPS) wydawana jest na jeden semestr (§ 8 ust. 8);
 5.  wskazano, zapisy, które należy stosować w przypadku zaliczania zajęć z wychowania fizycznego , którym w planie studiów nie przypisano punktów ECTS (§ 14 ust.6);
 6. określono, że student ma trzy dni robocze na weryfikację ocen z zaliczeń  i egzaminów w systemie USOSWeb (§ 15 ust.3);
 7. wprowadzono funkcję koordynatora przedmiotu/modułu zajęć i określono jego zakres obowiązków (§ 16 ust.1);
 8. wskazano, że wyniki zaliczenia powinny być wpisane do systemu USOSWeb najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia zajęć w danym semestrze. Wyniki egzaminu powinny być ogłoszone najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych po jego przeprowadzeniu (§ 16 ust.2);
 9. wprowadzono zapis, że za zgodą prowadzącego student może przystąpić do egzaminu przed sesją egzaminacyjną w terminie „zerowym”. Egzamin ten traktowany jest jako termin dodatkowy (§ 17 ust.3);
 10. wprowadzono przepis, że osoba, która została skreślona z listy studentów z powodu ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni nie ma prawa do ubiegania się o wznowienie studiów (§ 22 ust. 6);
 11.  określono, że egzamin dyplomowy powinien odbywać się w terminie określonym w organizacji roku akademickiego (§ 29 ust.5);
 12.  doprecyzowano, że lista zagadnień egzaminacyjnych powinna być podana do wiadomości studentów na stronie internetowej wydziału przed rozpoczęciem ostatniego semestru studiów (§ 30 ust. 6).

 

Dr Aleksandra Żurawska
Prodziekan ds. współpracy i rozwoju

Pierwsi absolwenci studiów stacjonarnych specjalności „ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI” na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

W dniu 10.07.2017 r. odbyły się obrony pierwszych prac magisterskich na studiach stacjonarnych specjalności "ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI" na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Studenci specjalności wykazali się zaawansowaną wiedzą w zakresie zarządzania projektami. Większość obron prac magisterskich zakończyła się oceną „BARDZO DOBRY z wyróżnieniem”.

Dziękujemy Absolwentom za wspólne 5 lat!!!

SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!

Czytaj więcej...