Wykład Audyty i praca z dostawcami w firmach produkcyjnych

W dniu 14.12.2017 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki przeprowadzony został wykład pt. "Audyty i praca z dostawcami w firmach produkcyjnych" przez pana Roberta Maciaszczyka Quality Engineer IAC Opole. Wykład z pracownikiem koncernu został zorganizowany przez dr hab. inż. Katarzynę Hys, prof. PO w ramach cyklu wykładów dla studentów prowadzonych przez praktyków – przedsiębiorców.

Czytaj więcej...

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki zainaugurował cykl zajęć z udziałem praktyków

07.12.2017 r. wykładem "Procesy logistyczne w praktyce" rozpoczęliśmy cykl wykładów dla studentów naszego wydziału prowadzonych przez praktyków – przedsiębiorców.

Przedstawiciel firmy GRASANT sp. z o.o. PRODUCENT PAPIERÓW HIGIENICZNYCH z siedzibą w Krapkowicach, Pan Marcin Obacz, zaprezentował Studentom profil przedsiębiorstwa, pokazał maszyny, urządzenia oraz linię obsługującą procesy produkcyjne realizowane w GRASANT sp. z o.o. Studenci mogli także zapoznać się z próbkami produktów, które M. Obacz przyniósł ze sobą na prezentację. Trwający półtoragodzinny wykład w ostatniej fazie przerodził się w pogadankę, podczas której Studenci zadawali pytania dotyczące pozyskiwania i obsługi klientów, standardów pracy w firmie oraz jej otoczenia biznesowego. Pan M. Obacz uchylił także nieco rąbka tajemnicy opowiadając ciekawe historie z własnej praktyki związanej z obsługą klientów krajowych i zagranicznych.

Czytaj więcej...

Spotkanie świąteczne

Już po raz szósty na Wydziale Inżynierii Produkcji
i Logistyki odbyło się na świąteczno-noworoczne spotkanie. Na zaproszenie Dziekana Wydziału do grona uczestników – pracowników wydziału dołączyli studenci – członkowie Rady Wydziału, emeryci, którzy mogli być w tym dniu z nami, Kanclerz, Kwestor z zastępcą, dyrektor Działu Kadr oraz przedstawiciele przemysłu i instytucji z którymi na bieżąco i najintensywniej współpracujemy.

Odwiedzili nas: Artur Stecuła - prezes Brzeskiego przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Stanistław Gawruk – prezes firmy SEGA (branża energetyczna), Paweł Kielar – komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz w imieniu prezesa Roberta Zasiny Tauron Dystrybucja i dyrektora Janusza Pisarka Tauron Dystrybucja O/Opole - Pan Tomasz Topola.

W imieniu władz Uczelni życzenia złożyła Pani Kanclerz – Barbara Hetmańska. W imieniu otoczenia gospodarczego – Tomasz Topola.

Spotkanie zostało osłodzone ciastami i ciasteczkami świątecznymi upieczonymi przez mgr inż. Ewę Polańczyk i grupę studentów kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

 

Czytaj więcej...

Wyjście studyjne studentów IV roku Logistyki do Cementowni Odra S.A.

W dniu 27 listopada 2017 studenci IV rok Logistyki wraz dr Anną Duczkowską-Kądziel i dr inż. Moniką Wengel, zrealizowali wyjście studyjne w ramach przedmiotu Logistyka Zwrotna, aby zapoznać się m.in. zagospodarowaniem i logistyką transportu paliw zamiennych w Cementowni Odra S.A. w Opolu.

Czytaj więcej...

Grant badawczy w ICM dla dra inż. Marka Wasilewskiego

Miło nam poinformować, że dr inż. Marek Wasilewski uzyskał grant badawczy w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM).

Grant polega na udostępnieniu przez ICM specjalistycznego oprogramowania i wysokowydajnych komputerów obliczeniowych. Udostępnienie  jest "wirtualne" i polega na zdalnym logowaniu się do zasobów ICM przez realizatorów grantów.

Grant umożliwi naszemu pracownikowi prowadzenie dalszych badań naukowych bez dodatkowych kosztów dla Wydziału.

Czytaj więcej...

Konferencja naukowa New Quality 2017

W dniach 24-26.11.2017 r. trzech pracowników Katedry Inżynierii Jakości Produkcji i Usług: dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz, dr inż. Regina Mazurek oraz dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO, wzięły udział w jubileuszowej XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej "New Quality2017" w Kazimierzu Dolnym. Od dwudziestu lat konferencja jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w gronie wyśmienitych polskich i zagranicznych naukowców zajmujących się problematyką jakości.

Czytaj więcej...

Spotkanie z pracownikiem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu

W dniu 28.11.2017r. gościem Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej był Inspektor Pracy - pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Celem wizyty było zwiększenie świadomości studentów w zakresie profilaktyki wypadków przy pracy. Praktyczny wykład został przeprowadzony dla studentów IV roku kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, zamykając cykl wykładów w ramach przedmiotu "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" prowadzonym przez dr inż. Reginę Mazurek.

Czytaj więcej...

Project Master

Absolwentka naszego kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Pani Maja Jaracz w dniu 15.11.2017 roku odebrała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Project Master" na najlepszą pracę magisterską

Czytaj więcej...

Odszedł dr inż. Andrzej Lachowski

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi – pracownika Katedry Zastosowań Chemii i Mechaniki.

Dr inż. Andrzej Lachowski urodził się 20 czerwca 1951 roku w Opolu

W latach 1969- 1974 studiował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie uzyskał stopień magistra inżyniera inżynierii chemicznej. W roku 1982 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w macierzystej uczelni. Jego kariera zawodowa związana była głównie z Instytutem Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, na którym pracował do 2012 r.

Z naszą uczelnią związany od 2012 roku, kiedy został zatrudniony w Katedrze Zastosowań Chemii i Mechaniki na stanowisku adiunkta.

Jego zainteresowania naukowe dotyczyły głównie ekstrakcji nadkrytycznej. Prowadził zajęcia dydaktyczne na różnych kierunkach studiów uczelni. Był życzliwy i koleżeński zarówno dla współpracowników jak i studentów.

Przekazujemy szczere wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom Zmarłego.

Odszedł dr Piotr Steckiewicz

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi – byłego pracownika Katedry Matematyki i Zastosowań Informatyki.

Dr Piotr Steckiewicz urodził się 19 lipca 1936 roku w Bordziłówce, woj. lubelskie. W latach 1956- 1960 studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, gdzie uzyskał stopień magistra matematyki. W roku 1974 uzyskuje stopień doktora nauk humanistycznych  w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Z naszą uczelnią związany od roku 1971 kiedy został zatrudniony w Zakładzie Matematyki na stanowisku asystenta, następnie wykładowcy, a od 1974 roku na stanowisku adiunkta. W latach 1978-1981 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii, a w latach 1981-1984 był zastępcą Dyrektora ds. Dydaktyki tego Instytutu. W latach 1976- 1978 pełnił funkcję Kierownika Działu Wydawnictw Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu.

Prowadził zajęcia dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia) z matematyki na różnych kierunkach studiów uczelni. Jego zainteresowania naukowe dotyczyły głównie historii i dydaktyki matematyki. Z tego zakresu opublikował 3 monografie oraz około 50 artykułów naukowych i dydaktycznych. W latach 1982- 1984 odbył staż naukowy na Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie.

W trakcie pracy w naszej uczelni aktywnie uczestniczył w życiu naukowym i społecznym kraju. W latach 1984- 1998 był członkiem Komisji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych przy Polskim Towarzystwie Matematycznym, oraz członkiem Komisji Historii Matematyki tego Towarzystwa. W latach 1979-1985 był wizytatorem przedmiotowym kursów z matematyki prowadzonych przez Ośrodek Usług Pedagogicznych Związku Nauczycielstwa Polskiego w Opolu.

Za swoją pracę zawodową i społeczną otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Na emeryturę przeszedł w roku 2001, a do roku 2005 prowadził zajęcia dydaktyczne w ramach umowy zlecenia w Katedrze Matematyki i Zastosowań Informatyki.

Przekazujemy szczere wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom Zmarłego.