LogPoint miało okazję odwiedzić firmę Polaris

W dniu 18 kwietnia br. Studencie Koło Naukowe LogPoint, miało okazję odwiedzić firmę Polaris, producent quadów (ATV), pojazdów użytkowych (Ranger) oraz sportowych (Razor).

Czytaj więcej...

LogPoint gościło maturzystów z Nysy

W dniu 19 kwietnia br. podczas dni otwartych Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, Studenckie Koło Naukowe LogPoint miało zaszczyt gościć maturzystów z Nysy. Uczniom z czwartej klasy technikum została przedstawiona prezentacja o naszym wydziale i ofercie edukacyjnej Politechniki Opolskiej przez opiekuna Koła Naukowego, mgr inż. Małgorzatę Denderę-Gruszka.

Czytaj więcej...

Ramowa umowa o współpracy WIPIL i FPEDAS

W dniu 17.04.2018 prof. Ing. Anna Križanová, PhD, dziekan Wydziału PEDAS (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - Uniwersytet w Žilinie - Wydział Operacyjny i Ekonomiczny Transportu i Łączności), ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE przekazała prof. nzw. Krzysztofowi Olejnikowi podpisaną Ramową Umowę o Współpracy z Wydziałem Inżynierii Produkcji i Logistyki. Umowa otwiera możliwości szczegółowej współpracy pomiędzy obu Wydziałami.

Czytaj więcej...

Konferencja Automotive Safety 2018 w Časta-Papiernicka na Słowacji

Grupa pięciu pracowników wydziału Katedry: Logistyki i Matematyki PO, uczestniczyła w dniach 17-20 kwietnia w konferencji Automotive Safety 2018, która odbywała się w Časta-Papiernicka na Słowacji. Była to już jedenasta edycja tej konferencji. Współorganizatorami konferencji byli Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet w Żylinie. Konferencja odbywa się co dwa lata. Początkowo była w Polsce, obecna i przed czterema laty w Słowacji.

Czytaj więcej...

Mistrzostwa w szachach szybkich na WIPiL na medal!

W dniu 21.04.2018 w Łączniku odbyły się Mistrzostwa w Szachach Szybkich o puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki. Mistrzostwa rozpoczęły się miłą niespodzianką, ponieważ Waldemar Taboła, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Szachowego, wręczył prof. Waldemarowi Skomudkowi oraz prof. Katarzynie Hys odznaki honorowe „Przyjaciel Szachów” decyzją Prezesa Polskiego Związku Szachowego z dnia 19.04.2018 r.

Dla Mistrzostw pozyskane zostały patronaty honorowe: Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Szachowego w Warszawie, Prezydenta Miasta Opole Arkadiusza Wiśniewskiego oraz JM Rektora Politechniki Opolskiej. Ponadto informacja dotycząca Mistrzostw została umieszczona w kalendarium Urzędu Miasta Opole oraz na wielu portalach internetowych (m.in. www.chessarbiter.com, www.pzszach.pl, www.ozszach.pl, www.po.opole.pl, http://wipil.po.opole.pl/).

- Naszą ideą jest uczenie pokoleń. Być może te młode osoby, które dziś tak wspaniale sobie radzą na szachownicach, w przyszłości zechcą studiować na uczelni technicznej - podkreślił prof. Waldemar Skomudek podczas oficjalnego otwarcia Mistrzostw.
- JM Rektor Marek Tukiendorf dodał, że czuje ogromną radość. Bowiem na Politechnice, w jednym miejscu i czasie zgromadzili się zawodnicy różnych narodowości, których łączy wspólna pasja do szachów.
- Hasło Mistrzostw „Szachy i Politechnika łączą pokolenia” odzwierciedla ideę, która nam przyświecała podczas projektowania całego wydarzenia - mówi prof. Katarzyna Hys. Zaproponowaliśmy nową płaszczyznę komunikacji pomiędzy uczniami szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych a przedstawicielami ośrodków akademickich. Jak się okazało, formuła współpracy pomiędzy tak różnymi ośrodkami okazała się być wyjątkowo trafna, a wydarzenie spotkało się z ogromnym odzewem ze strony zawodników. Do Mistrzostw zgłosili się uczestnicy w wieku od 7 do 74 lat.

Czytaj więcej...

Mistrzostwa w szachach szybkich


Materiał dzięki uprzejmości patrona medialnego - Radia Opole, autor: Wanda Kownacka.

W dniu 21 kwietnia 2018 r. odbyły się mistrzostwa w szachach szybkich o Puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki "Szachy i Politechnika łączą pokolenia" pod patronatem JM Rektora Politechniki Opolskiej, Prezydenta Miasta Opole Arkadiusza Wiśniewskiego oraz Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Szachowego. Pierwsza edycja turnieju cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem a dzięki uprzejmości patrona medialnego możemy obejrzeć krótką relację z wydarzenia.

Czytaj więcej...

Finał Wojewódzkiego Konkursu Logistycznego „Od technika do logistyka II”

W dniu 6 kwietnia br. odbył się drugi, finałowy etap Wojewódzkiego Konkursu Logistycznego „Od technika do logistyka II”. W finale wzięło udział 30 uczniów z całego województwa opolskiego. W pierwszej części uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru. Druga część, do której zostało wybranych pięciu najlepszych uczniów, składała się z zaprojektowania centrum logistycznego i przedstawienia swojej koncepcji komisji egzaminacyjnej.

Laureatami Wojewódzkiego Konkursu Logistycznego „Od technika do logistyka II” zostali:

- 1 miejsce: Angelika Kozala – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie (nagroda - laptop ufundowany przez firmę Paul Schockemohle Logistics Polska)
- 2 miejsce: Krystian Wręczycki – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie (nagroda - przelot samolotem oraz powerbank ufundowany przez firmę Morawiec Transport i Logistyka)
- 3 miejsce: Krzysztof Kłak - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie (nagroda - dysk zewnętrzny ufundowany przez firmę Piomar)

Oraz dwa wyróżnienia:

- Marek Chudala - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Opolu

- Iwona Swiecznik - Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

Czytaj więcej...

Zmarł Paweł Urbańczyk

Z przykrością informujemy o tragicznej śmierci naszego studenta kierunku Zarządzanie i inżynierii produkcji - Pawła Urbańczyka.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 3 kwietnia 2018 r., w Kadłubie pod Strzelcami Opolskimi.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Nowy Zarząd SKN Bezpieczniaki

bezpieczniaki-nowy-zarzad-small    Dnia 12.03.2018 r. odbyło się spotkanie SKN Bezpieczniaki, na którym zostało przeprowadzone głosowanie w ramach zmiany dotychczasowego Zarządu. Ilość miejsc została zmniejszona do czterech tj.: przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i osoby zajmującej się mediami.

Na stanowiska jednogłośnie zostali wybrani kolejno: Dawid Szefer (2 rok), Jakub Rabenda (3 rok), Ewa Tromsa (2 rok) i Julia Paciorek (2 rok) z kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa.

   Jednocześnie serdecznie chcielibyśmy podziękować staremu Zarządowi za poświęcony czas, włożoną pracę i poświęcenie w prowadzeniu SKN Bezpieczniaki Panu Kamilowi Ryń, Panu Adrianowi Drobek, Pani Małgorzacie Kawuli, Panu Damianowi Kozok, Panu Grzegorzowi Lasa, Panu Wojciechowi Grzegorzewicz.

- Nowy Zarząd

Na zdjęciu od lewej Dawid Szefer (przewodniczący), Julia Paciorek (osoba od mediów), Ewa Tromsa (skarbnik), Jakub Rabenda (sekretarz).

Odbiór prac statutowych

NBS      W dniu 14 marca br. na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki odbyło się seminarium poświęcone odbiorom prac statutowych finansowanych z dotacji na badania podstawowe oraz rozwój młodej kadry. W obecności Prorektora ds. badań i rozwoju prof. Tadeusza Łagody kierownicy zadań badawczych zaprezentowali osiągnięcia naukowe i organizacyjne kierowanych przez nich jednostek. Informację o osiągnięciach Wydziału, liczbie i rodzajach publikacji, strukturze wydatków, także w ujęciu statystycznym obejmującym kilka ostatnich lat, zaprezentował Prodziekan ds. nauki dr hab. inż. Sławomir Zator. Przedstawiono w różnych ujęciach rankingi osiągnięć katedr oraz indywidualne osiągnięcia naukowe pracowników. Pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki opublikowali 32 artykuły w czasopismach z listy A MNiSW, 39 referatów konferencji indeksowanych w bazie Web of Science oraz niemal 100 artykułów w czasopismach z listy B MNiSW. Dorobek naukowy, przeliczony na punkty na podstawie których jednostki naukowe są oceniane, z roku na rok wzrasta,  w roku 2017 o 20%.
Pierwsze miejsce wśród pracowników niezmiennie od 4 lat zajmuje dr Adam Ingram, pracownik Katedry Fizyki, który jako współautor w roku 2017 opublikował 12 publikacji z listy A MNiSW a jego łączny dorobek punktowy przekroczył 290 pkt. Gratulujemy!

Czytaj więcej...