Prof. Oleksandr Hachkevych z bardzo prestiżową nagrodą

Postanowieniem Prezydenta Ukrainy z dnia 19 maja 2018 N 138/2018 pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki prof. Oleksandr Hachkevych, otrzymał Państwową Nagrodę Ukrainy w dziedzinie nauki i techniki za rok 2017.

Wyróżnienie zostało przyznane za cykl publikacji naukowych „Efektywne metody szacowania stanu naprężeń w strukturalno niejednorodnych ciałach, spowodowanego oddziaływaniem pól o różnej naturze fizycznej”.

Uzyskane wyniki wykorzystano przy:

- rozbudowie metodyk prognozy i optymalizacji parametrów stanu sprężysto-odkształcalnego elementów urządzeń energetycznych dla konkretnych elektrowni cieplnych i jądrowych (w szczególności reaktorów, kotłów wysokociśnieniowych, generatorów, paro-generatorów, chłodni),

- optymalizacji względem różnych kryteriów technologii obróbek z wykorzystaniem siłowych, cieplnych i elektromagnetycznych czynników oddziaływania,

- opracowaniu teoretycznych podstaw takich obróbek; rozbudowie progresywnych technologii spawania, w tym termicznego prostowania spawanych konstrukcji cienkościennych.

Cykl wyróżnionych prac naukowych zawiera 188 publikacji (12 monografii; 8 rozdziałów monografii; 150 publikacji naukowych, 11 patentów Ukrainy oraz 4 publikacji encyklopedyczne (Encyklopedia of Thermal Stresses, Wydawnictwa Springer).

Serdecznie gratulujemy!

Studenci odwiedzili przedsiębiorstwo Animex

W dniach 14 raz 18 czerwca studenci II-go i III-go roku studiujący na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka w ramach zajęć z dr. inż. Łukaszem Biłosem mieli okazję zapoznać się z ofertą przedsiębiorstwa Animex Foods Sp. z o. o. sp.k. Oddział w Opolu. Dzięki uprzejmości Pana Tomasza Tymeckiego, odpowiedzialnego między innymi za programy stażowe w przedsiębiorstwie studenci mieli okazję zapoznać się z profilem produkcji oraz zwiedzić zakład w trakcie jego pracy.

Czytaj więcej...

Konferencja Innowacje w produkcji i logistyce magazynowej

19 czerwca 2018 roku niespełna trzy tygodnie po otwarciu Centrum badawczo-rozwojowego systemów logistycznych w Łączniku przy ul. Mikołajczyka odbyła się konferencja naukowo-techniczna "Innowacje w produkcji i logistyce magazynowej" współorganizowana przez firmę Luca Logistic Solutions sp. z o.o. oraz Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki.

Czytaj więcej...

Luca wypełnia lukę

Dzięki współpracy z jednym z najbardziej innowacyjnych producentów systemów wspomagających proces komisjonowania (o nim za chwilę) na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki ruszyło Centrum Badawczo-Rozwojowe Systemów Logistycznych. Wyposażone za grubo ponad pół miliona złotych laboratorium to miejsce jakiego brakowało nie tylko wydziałowi, ale i całej uczelni!

Czytaj więcej...

Komunikat WKW

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
WKW informuje, że do RADY WYDZIAŁU Inżynierii Produkcji i Logistyki w wyniku przeprowadzonych w dniu 11 czerwca 2018 roku wyborów uzupełniających z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora zostały wybrane:

  1. dr Barbara Klimesz,
  2. dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej.

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom WIPiL

W dniu 19 maja na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom:

  • kierunku inżynieria bezpieczeństwa,
  • kierunku logistyka,
  • kierunku technologia żywności i żywienie człowieka,
  • kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki ukończyło na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia 344  osób, w tym 58  osób otrzymało dyplom z wyróżnieniem.

Czytaj więcej...

Warsztaty 5S w edukacji

W dniu 18 maja 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach odbyły się zajęcia edukacyjne z uczniami klasy Vb pod hasłem "Warsztaty 5S w edukacji". Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki i zrozumieć na czym polega produkcja, logistyka, a przede wszystkim utrzymanie stanowisk pracy w czystości, ładzie i porządku. Dwugodzinne warsztaty aktywizowały uczniów do przeprowadzenia akcji 5S w wyznaczonych obszarach własnej klasy. Wdrożenie kroków 5S zostało zakończone audytem, a następnie wręczeniem certyfikatu na ręce wychowawcy klasy.

Zajęcia odbyły się w ramach XVI Opolskiego Festiwalu Nauki, a przygotowały i poprowadziły je dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz oraz dr inż. Regina Mazurek. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, prezentujących uczniów w trakcie wykładu, przed akcją 5S oraz w jej trakcie.

Czytaj więcej...

Cykl warsztatów z zarządzania projektami pt. Fort Boyard

W dniach 26-27 kwietnia 2018 r. oraz 14 maja 2018 r. odbyły się warsztaty z zarządzania projektami pt. Fort Boyard. Organizatorami warsztatów były dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej i dr inż. Iwona Łapuńka oraz przedstawicielki Studenckiego Koła Naukowego EXPERT: Natalia Bawoł, Andrea Bort, Natalia Ciecior, Anna Grobelna i Dominika Koj.

Czytaj więcej...

Wizyta w laboratoriach PIMOT i ITS

W dniu 8.05.2018 grupa zainteresowanych studentów II-go stopnia wraz z pracownikami WIPIL pojechała do Warszawy. Celem wyjazdu było zapoznanie się z laboratoriami Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMOT) oraz Instytutu Transportu Samochodowego (ITS).

Czytaj więcej...

Habilitacja dr inż. Dominika Matuszek

Podczas uroczystej części rady wydziału WIPiL dziekan dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO oficjalnie pogratulował w imieniu całej społeczności wydziału awansu naukowego pani Dominice Matuszek, która 20 kwietnia 2018 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Pozytywne i jednomyślne głosowanie zostało przeprowadzone zarówno przez komisję habilitacyjną jak i Radę Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Czytaj więcej...