Godziny Rektorskie 21 października 2018

Celem umożliwienia studentom oraz pracownikom czynnego udziału w wyborach samorządowych ogłaszam w dniu 21 października 2018r. godziny rektorskie od godz. 15.00 do końca dnia.

Prorektor ds. Studenckich i Inwestycji
Prof. dr hab. Krzysztof Malik

Zarządzanie projektami w organizacjach

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji studiów podyplomowych Zarządzanie projektami w organizacjach. Rekrutacja na jedyne w Opolu studia podyplomowe z zarządzania projektami wraz z przygotowaniem do egzaminu certyfikacyjnego IPMA D lub PRINCE2 trwa do 19 października 2018 r.

Czytaj więcej...

BHP - Czy to się opłaca?

Pracownicy służby BHP oraz osoby związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem i higieną pracy, spotkali się na Politechnice Opolskiej, aby przedstawić sposoby nowoczesnego podejścia do organizacji bezpiecznej pracy, podczas konferencji pt. "BHP - Czy to się opłaca?".

Czytaj więcej...

Młodzi innowacyjni IV edycja

Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA informuje o uruchomieniu IV edycji konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG – MIP 2018, na projekt badawczo-rozwojowy dla GK PGNiG.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów, doktorantów oraz młodych naukowców i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów i pomysłów z obszarów działalności Grupy Kapitałowej PGNiG. Jako lider rynku gazowego w Polsce i firma intensywnie wspierająca działania badawczo-rozwojowe i innowacyjne zależy nam, na jak najszerszym pozyskaniu ciekawych tematów, które mogą zainicjować realizację użytecznych dla naszej firmy projektów B+R. Konkursy w poprzednich trzech edycjach zakończyły się dużym sukcesem. Z przesłanych projektów, wiele propozycji cechowało się wysokim poziomem innowacyjności.

W roku bieżącym oczekiwane są pomysły w następujących obszarach tematycznych:

  1. Technologie wodorowe; wodór i gazownictwo
  2. Propozycje aplikacji na smartfon dla gazownictwa/odbiorców gazu
  3. Big Data – zastosowania, możliwości
  4. Pozyskiwanie metanu z węgla (CBM)
  5. Robotyka i sztuczna inteligencja
  6. Media społecznościowe – możliwości dla sektora
  7. Nowe zastosowanie paliw gazowych
  8. Innowacyjne metody współpracy z klientem
  9. Technologie poprawiające skuteczność cementowania odwiertów
  10. Wiercenia kierunkowe: wyzwania technologiczne oraz w innych obszarach działalności GK PGNiG, a także w zakresie popularyzacji marki PGNiG.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonywać wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: konkursMIP@pgnig.pl, na załączonym formularzu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2018 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora). Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem znaleźć można na stronie www.pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig

Konkurs Project Master

Project Master to ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami.

Konkurs ma na celu stałe szerzenie idei zarządzania projektami, a także wyłonienie oraz nagrodzenie osób posiadających bogatą wiedzę w tej dziedzinie. Podzielony jest na cztery kategorie: prace licencjackie, prace magisterskie, prace doktorskie oraz prace podyplomowe. To doskonała okazja do promocji swoich badań i osiągnięć w zakresie tematyki zarządzania projektami.

Organizowany od 2002 roku, rokrocznie zyskuje coraz większą popularność. Jednym z głównych celów IPMA Polska jest szerzenie i promocja wiedzy na temat zarządzania projektami. Dlatego też pragniemy docenić wkład naukowy młodych osób w rozwój tej niezwykle interesującej dziedziny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Project Master 2018 wszystkich dyplomantów oraz doktorów, którzy w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. obronili swoją pracę dyplomową lub doktorską na jednej z polskich uczelni.  Praca musi dotyczyć dziedziny zarządzania projektami.

Szczegóły na stronie http://www.projectmaster.ipma.pl/

Praca w firmie Filplast

Zapraszamy do zapoznania się z 3 ofertami pracy w firmie Filplast.

Czytaj więcej...

Oferta stażu w firmie Siegenia

Pobierz ulotkę (.pdf)

50 tysięczny absolwent na Politechnice Opolskiej

Jest nam niezmiernie przyjemnie poinformować, że Pani mgr inż. Aleksandra Nazimek została 50 tysięczną absolwentką Politechniki Opolskiej. W dniu 6 lipca br. obroniła pracę magisterską pt. „Postępowanie - zarządzanie w sytuacjach kryzysowych na podstawie powodzi tysiąclecia w Polsce w 1997 roku” pod kierunkiem dra inż. Jarosława Trembacza. Gratulujemy!

Obrona pracy doktorskiej pani mgr inż. Ewy Polańczyk

Ewa Polańczyk z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki obroniła pracę pt. "Wspomaganie efektywności optymalizowanej produkcji pieczarek", która powstała pod opieką promotorską dr hab. inż. Katarzyny Szwedziak, prof. PO (promotor pomocniczy – dr Andrzej Bochniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). Pracę zrecenzowali dr hab. inż. Adam Koniuszy prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i dr hab. inż. Tomasz Piskier z Politechniki Koszalińskiej.

Obrona miała miejsce 11 lipca na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Rozprawa doktorska jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademickiej 15. Z Recenzjami rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Dziekanacie WIP UP w Lublinie oraz na stronie internetowej wydziału.

Serdecznie gratulujemy!