Zarządzanie projektami w organizacjach - Materiały dydaktyczne

Po zrealizowaniu każdego bloku tematycznego będą na bieżąco udostępniane słuchaczom studiów podyplomowych materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej. Zachęcamy do pobierania.

SEMESTR I

Podstawy zarządzania projektami - pobierz

Kierowanie zespołem projektowym - pobierz

Współczesne standardy zarządzania projektami - pobierz

Operacyjne zarządzanie projektami - pobierz

PMO w organizacjach projektowych - pobierz

Podstawy prawne przedsięwzięć inwestycyjnych - pobierz

Metodyczne zarządzanie projektami według PRINCE2 - pobierz

Zarządzanie projektem innowacyjnym - pobierz

Zarządzanie wiedzą projektową - pobierz

Cykl życia projektu według IPMA

Budżetowanie i kontrola realizacji projektu - pobierz

Strategiczne zarządzanie projektami