Katedra Zastosowań Chemii i Mechaniki

Department of Applications of Chemistry and Mechanics

ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
tel. +48 77 4498771
tel. +48 77 4498756

Katedra prowadzi badania, dotyczące:

  • Reakcji karbonizacji polimerów.
  • Procesów otrzymywania katalizatorów.
  • Zastosowań nanomateriałów.
  • Analityczno-teoretycznych zagadnień dotyczących mechaniki materiałów i elementów maszyn.
  • Pomiarów gęstości helowej materiałów porowatych.

Pracownicy

Dr hab. inż. Janusz Pająk, Prof. PO

Stanowisko: profesor nadzyczajny

Kierownik katedry

Ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Pokój: 214

Tel. +48 77 449 8758

E-mail: j.pajak@po.opole.pl

Dr hab. inż Maria Madej-Lachowska, Prof. PO

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Pokój: 210A

Tel. +48 77 449 8774

E-mail: m.madej-lachowska@po.opole.pl

Beata Jarzembowska

Stanowisko: samodzielny chemik

Ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

Pokój: 208

Tel. +48 77 4498756

E-mail: b.jarzembowska@po.opole.pl