Katedra Zastosowań Chemii i Mechaniki

Department of Applications of Chemistry and Mechanics

ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
tel. +48 77 4498771
tel. +48 77 4498756

Katedra prowadzi badania, dotyczące:

  • Reakcji karbonizacji polimerów.
  • Procesów otrzymywania katalizatorów.
  • Zastosowań nanomateriałów.
  • Analityczno-teoretycznych zagadnień dotyczących mechaniki materiałów i elementów maszyn.
  • Pomiarów gęstości helowej materiałów porowatych.

Pracownicy

Dr hab. inż. Janusz Pająk, prof. PO

Kierownik katedry

Profesor nadzyczajny

ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

pokój: 214

tel. +48 77 449 8758

e-mail: j.pajak@po.opole.pl

Dr hab. inż Maria Madej-Lachowska, prof. PO

Profesor nadzwyczajny

ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

pokój: 210A

tel. +48 77 449 8774

e-mail: m.madej-lachowska@po.opole.pl

Dr hab. inż Zdzisław Śloderbach, prof. PO

Profesor nadzwyczajny

ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

pokój: 210

tel. +48 77 449 8757

e-mail: z.sloderbach@po.opole.pl

Dr inż. Andrzej Lachowski

Adiunkt

ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

pokój: 210A

tel. +48 77 449 8774

e-mail: a.lachowski@po.opole.pl

Beata Jarzembowska

Samodzielny chemik

ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

pokój: 208

tel. +48 77 4498756

e-mail: b.jarzembowska@po.opole.pl