Katedra Logistyki

Department of Logistics

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
tel. +48 77 449 8851

Katedra prowadziła badania dotyczące:

  • Logistyczna obsługa klienta - aspekty jakościowe.

Pracownicy

Dr hab. inż. Ewa KULIŃSKA, prof. PO

Kierownik katedry

Profesor nadzwyczajny

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

pokój: 502

tel. +48 77 449 8851

e-mail: e.kulinska@po.opole.pl

Prof. dr hab. inż. Ryszard BUDZIK

Profesor zwyczajny

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

pokój: 521

tel. +48 77 449 8851

e-mail: r.budzik@po.opole.pl

Dr hab. inż. Krzysztof OLEJNIK, prof. PO

Profesor nadzwyczajny

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

pokój: 520

tel. +48 77 449 8851

e-mail: k.olejnik@po.opole.pl

Dr inż. Marcin ŁOPUSZYŃSKI

Adiunkt

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

pokój: 508

tel. +48 77 449 8851

e-mail: m.lopuszynski@po.opole.pl

Dr inż. Barbara MIŁASZEWICZ

Adiunkt

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

pokój: 508

tel. +48 77 449 8851

e-mail: b.milaszewicz@po.opole.pl

Dr inż. Joanna RUT

Adiunkt

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

pokój: 507

tel. +48 77 449 8851

e-mail: j.rut@po.opole.pl

Dr inż. Monika WENGEL

Adiunkt

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

pokój: 508

tel. +48 77 449 8851

e-mail: m.wengel@po.opole.pl

Dr Lilliana Wojtynek

Adiunkt

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

pokój: 507

tel. +48 77 449 8851

e-mail: l.wojtynek@po.opole.pl

Mgr Dariusz MASŁOWSKI

Asystent

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

pokój: 503

tel. +48 77 449 8851

e-mail: d.maslowski@po.opole.pl

Mgr inż. Anna KORCZAK

Asystent

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

pokój: 503

tel. +48 77 449 8851

e-mail: a.korczak@po.opole.pl

Mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka

Asystent

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

pokój: 503

tel. +48 77 449 8851

e-mail: m.dendera-gruszka@po.opole.pl