Katedra Fizyki

Department of Physics

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
tel. +48 77 449 8836
tel. +48 77 449 8837

katedra prowadzi dania w dziedzinach:

  • Pomiar optycznych widm absorpcyjnych i odbiciowych materiałów w fazie skondensowanej.
  • Badania stanów defektowych metodami anihilacji pozytonów.
  • Badania kinetyki przemian fazowych i stabilności termicznej materiałów w fazie skondensowanej.

Pracownicy

Prof. dr hab. Zbigniew CZAPLA

Profesor zwyczajny

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 206a

tel. +48 77 449 8837, 77 449 8840

e-mail: z.czapla@po.opole.pl

Dr Czesław GÓRECKI

Kierownik katedry

Adiunkt

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 203

tel. +48 77 449 8837

e-mail: c.gorecki@po.opole.pl

Dr Andrzej KOZDRAŚ

Adiunkt

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 204a

tel. +48 77 449 8838, 77 449 8837

e-mail: a.kozdras@po.opole.pl

Dr Dorota STRÓZIK-KOTLORZ

Adiunkt

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 206a

tel. +48 77 449 8840

e-mail: d.strozik-kotlorz@po.opole.pl

e-mail: kwark@po.opole.pl

www: http://www. kwark.po.opole.pl

Dr Sylwester WACKE

Adiunkt

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 206a

tel. +48 77 449 8840

e-mail: s.wacke@po.opole.pl

Dr Aleksandra ŻURAWSKA

Adiunkt

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: III, pokój: 302

tel. +48 77 449 8839

tel. +48 77 449 8746

e-mail: a.zurawska@po.opole.pl

Dr Barbara KLIMESZ

Adiunkt

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 201a

tel. +48 77 449 8837, 77 449 8836

e-mail: b.klimesz@po.opole.pl

Dr Adam INGRAM

Adiunkt

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 103

tel. +48 77 449 8836

tel. +48 77 46 51 081

e-mail: a.ingram@po.opole.pl

Dr Franciszek GAJDA

Starszy wykładowca

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 201

tel. +48 77 449 8836, 77 449 8837

e-mail: f.gajda@po.opole.pl

Dr Zbigniew MICHNO

Starszy wykładowca

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 204b

tel. +48 77 449 8838

e-mail: z.michno@po.opole.pl

Mgr Jadwiga EMICH-KOKOT

Starszy Specjalista fizyk

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 103

tel. +48 77 449 8836

e-mail: j.emich-kokot@po.opole.pl

Witold PĘCZAK

Samodzielny mechanik

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 103

tel. +48 77 449 8836

e-mail: w.peczak@po.opole.pl

Jacek WACHOWSKI

Samodz. referent ds. technicznych

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 211

tel. +48 77 449 8836

e-mail: j.wachowski@po.opole.pl