Katedra Inżynierii Jakości Produkcji i Usług

Department of Production and Services Quality Engineering

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
tel. +48 77 449 8731
pokój 213

Działalność naukowa Katedry dotyczy:

  • Relacji pomiędzy jakością a innowacyjnością, a także uwarunkowaniami i zdolnością polskich przedsiębiorstw do zwiększania konkurencyjności na rynku poprzez wdrażanie programów jakości.
  • Zastosowania metod i narzędzi zarządzania jakością w działalności produkcyjnej i usługowej.
  • Podejścia procesowego oraz zastosowania technik doskonalących działanie procesów realizowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Pracownicy

Dr hab. inż. Marcin LORENC, Prof. PO

Kierownik katedry

e-mail: m.lorenc@po.opole.pl

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 213

tel. +48 77 449 8731

Dr inż. Katarzyna HYS, Prof. PO

e-mail: k.hys@po.opole.pl

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 101

tel. +48 77 449 8850

Dr inż. Aneta KUCIŃSKA – LANDWÓJTOWICZ

e-mail: a.kucinska@po.opole.pl

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 111 A

tel. +48 77 449 8848

Dr inż. Regina MAZUREK

e-mail: r.mazurek@po.opole.pl

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 113

tel. +48 77 449 8846

Mgr Izabela CZABAK-GÓRSKA

e-mail: i.gorska@po.opole.pl

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 111 A

tel. +48 77 449 8848