Katedra Zarządzania Projektami

Department of Projects Management

ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
tel. +48 77 449 8731
piętro: III, pok. 309

Działalność naukowa Katedry:

  • Analiza czasowo-kosztowych projektów techniczno-organizacyjnych.
  • Nowe trendy w zarządzaniu czasem projektu, metoda łańcucha krytycznego.
  • Ocena możliwości wdrożenia pakietów do zarządzania projektami w przedsiębiorstwie.
  • Opracowanie założeń, podstaw działania systemu komputerowego wspomagającego planowanie, harmonogramowanie, sterowanie prac w przedsiębiorstwie.
  • Opracowanie procedur wdrożenia podejścia zarządzania projektami/zarządzania przez projekty w przedsiębiorstwie.
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych m.in. za procesy wdrażania nowych metod i narzędzi planowania projektów.

Pracownicy

Dr hab. inż. Waldemar SKOMUDEK, Prof. PO

Kierownik katedry

Dziekan

e-mail: w.skomudek@po.opole.pl

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: III, pok. 309

tel. +48 77 449 8743

Dr inż. Iwona ŁAPUŃKA

Zastępca dyrektora Instytutu

e-mail: i.lapunka@po.opole.pl

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 101

tel. +48 77 449 8850

Dr inż. Dominika BINIASZ

e-mail: d.biniasz@po.opole.pl

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 113

tel. +48 77 449 8846

Dr inż. Katarzyna MAREK - KOŁODZIEJ

e-mail: k.marek-kolodziej@po.opole.pl

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 101

tel. +48 77 449 8850

Mgr inż. Aleksandra OTAWA

e-mail: a.otawa@po.opole.pl

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 101

tel. +48 77 449 8850