Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Department of Management and Production Engineering

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
tel. +48 77 449 8845
pokój 112

Działalność naukowa Katedry dotyczy:

  • Narzędzi wspomagających rozwój kreatywności w inżynierii produkcji.
  • Zastosowania metod twórczego myślenia wykorzystywanych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
  • Zastosowania technik kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych.
  • Analizy ryzyka związanego z wdrożeniem innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
  • Komputerowo zintegrowanego zarządzania produkcją.

Pracownicy

Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala

Dyrektor Instytutu

Kierownik katedry

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 112

tel. +48 77 449 8845

e-mail: r.knosala@po.opole.pl

Dr inż. Piotr Wittbrodt

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 111 B

tel. +48 77 449 8849

e-mail: p.wittbrodt@po.opole.pl

Mgr inż. Kamila Tomczak-Horyń

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 101

tel. +48 77 449 8848

e-mail: k.tomczak-horyn@po.opole.pl

Dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 111 A

tel. +48 77 449 8848

e-mail: d.jagoda@po.opole.pl

Dr inż. Anna Deptuła

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 101

tel. +48 77 449 8731

e-mail: an.deptula@po.opole.pl

Mgr inż. Michaela Rostek

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 113

tel. +48 77 449 8846

e-mail: m.rostek@po.opole.pl

Mgr inż. Ryszard Serafin

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 111 B

tel. +48 77 449 8849

e-mail: r.serafin@po.opole.pl

Dr Barbara Wasilewska

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 111 A

tel. +48 77 449 8848

e-mail: b.karlinska@po.opole.pl