Katedra Zarządzania Energetyką

Department of Power Engineering Management

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
tel. +48 77 449 8847
pokój 114

Pracownicy

Prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik

Kierownik katedry

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 114

tel. +48 77 449 8847

e-mail: r.bartnik@po.opole.pl

Dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO

Prodziekan ds. nauki

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

piętro: III, pokój: 302

tel. +48 77 449 8746

tel. +48 77 449 8745 (sekr.)

e-mail: s.zator@po.opole.pl

Dr inż. Zbigniew Buryn

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 111 B

tel. +48 77 449 8848

e-mail: z.buryn@po.opole.pl

Dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 111 A

tel. +48 77 449 8848

e-mail: a.hnydiuk-stefan@po.opole.pl