Katedra Inżynierii Wiedzy

Department of Knowledge Engineering

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
tel. +48 77 449 8730
pokój 213

Działalność naukowa Katedry dotyczy:

  • Opracowania metod projektowania opartych na sformalizowanych systemach budowy nowych konstrukcji mechanicznych.
  • Doboru wartości parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych w procesie projektowania układów maszynowych z wykorzystaniem grafów rozgrywających parametrycznie.
  • Zastosowania multiplikatywnej regresji wielokrotnej i wielowartościowych drzew logicznych oraz wagowych równań logicznych w procesie modelowania układów maszynowych.
  • Zastosowania technik sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji.
  • Komputerowego wspomagania technicznego przygotowania produkcji.
  • Zastosowania systemów doradczych w zarządzaniu produkcją.

Pracownicy

Prof. dr hab. Marian PARTYKA

Kierownik katedry

e-mail: m.partyka@po.opole.pl

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 213

tel. +48 77 449 8730

Dr inż. Grzegorz GARBACZ

e-mail: g.garbacz@po.opole.pl

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 212

tel. +48 77 449 8731

Dr inż. Alfred PASZEK

e-mail: a.paszek@po.opole.pl

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 111 B

tel. +48 77 449 8849

Dr inż. Katarzyna RUDNIK

e-mail: k.rudnik@po.opole.pl

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 111 A

tel. +48 77 449 8848

Dr inż. Adam DEPTUŁA

e-mail: a.deptula@po.opole.pl

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 212

tel. +48 77 449 8731

Mgr inż. Agnieszka TISZBIEREK

e-mail: a.tiszbierek@po.opole.pl

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 212

tel. +48 77 449 8731

Mgr inż. Maria NATORSKA

e-mail: m.natorska@po.opole.pl

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 212

tel. +48 77 449 8731