Katedra Innowacyjnych Procesów Technologicznych

Department of Innovative Technological Processes

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
tel. +48 77 449 8847
pokój 114

Działalność naukowa Katedry dotyczy:

  • Systemu planowania innowacji i zarządzania firmą innowacyjną.
  • Analizy rozwiązań innowacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem oceny opłacalności efektów tych rozwiązań w zakresie innowacji procesów i produktów.
  • Opracowania i analizy efektywności innowacyjnych technik pozyskiwania odnawialnych źródeł energii.
  • Opracowania i analizy ekonomicznej i ekologicznej innowacyjnych technologii wykorzystania odpadów przemysłowych i komunalnych.
  • Optymalizacji urządzeń i procesów technologicznych.

Pracownicy

Dr hab. inż. Zbigniew PLUTECKI, prof. PO

Kierownik katedry

e-mail: z.plutecki@po.opole.pl

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 114

tel. +48 77 449 8847

Dr Anna DUCZKOWSKA-KĄDZIEL

e-mail: a.duczkowska-kadziel@po.opole.pl

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 113

tel. +48 77 449 8849

Dr inż. Magdalena JURCZYK-BUNKOWSKA

e-mail: m.jurczyk-bunkowska@po.opole.pl

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 04

tel. +48 77 449 8832

Dr inż. Marek WASILEWSKI

e-mail: m.wasilewski@po.opole.pl

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 111B

tel. +48 77 449 8849

Mgr inż. Krystian RYSZCZYK

e-mail: k.ryszczyk@po.opole.pl

ul. Ozimska 75, 45-370 Opole

pokój: 111B

tel. +48 77 449 8733