Wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. programów kształcenia:

 • dr Anida STANIK-BESLER - Prodziekan ds. dydaktyki, przewodnicząca komisji
 • dr inż. Anna HNYDIUK-STEFAN
 • dr inż. Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ
 • dr Andrzej METELSKI
 • dr inż. Rafał ŁUSZCZYNA
 • dr Andrzej KOZDRAŚ
 • dr inż. Lilianna WOJTYNEK
 • mgr inż. Anna KORCZAK
 • mgr Żaneta PRUSKA
 • mgr Agnieszka KRZYŻOWSKA - pracownik administracyjny
 • Paulina JANUS - studentka „Inżynieria Bezpieczeństwa"
 • Zofia MALIK - studentka „Technologia Żywności i Żywienie Człowieka"
 • Karolina SKOWRONEK studentka „Logistyka"

Powołanie obowiązuje od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Wydziałowa Rada ds. jakości kształcenia:

 • dr inż. Aneta KUCIŃSKA-LANDWÓJTOWICZ - przewodnicząca, pełnomocnik Dziekana ds. kształcenia jakości
 • dr hab. inż. Maria MADEJ-LACHOWSKA
 • dr hab. inż. Waldemar SKOMUDEK, prof. PO
 • dr hab. inż. Katarzyna SZWEDZIAK, prof. PO
 • dr Anna KOZIARSKA
 • dr inż. Regina MAZUREK
 • dr inż. Barbara MIŁASZEWICZ
 • mgr inż. Dariusz MASŁOWSKI
 • Mateusz ZAJĄC
 • mgr inż. Ewelina KRUPA - MultiServis

Powołanie obowiązuje od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.