Terminy obron

Prodziekan ds. dydaktyki informuje, że egzaminy dyplomowe odbędą się w niżej podanych terminach:

w dwóch komisjach egzaminacyjnych każdego dnia w Centrum Obsługi Studenta.

Harmonogramy obron zostaną ustalone z promotorami prac dyplomowych.

Dr Anida Stanik-Besler