Opisy przedmiotów - Technologia żywności i żywienie człowieka

Karty opisu przedmiotów dla roku akademickiego 2015/2016.

STACJONARNE

 • TZiZC-S-Ist_ angielski SEM 3.pdf
 • TZiZC-S-Ist_ angielski SEM 4.pdf
 • TZiZC-S-Ist_ angielski SEM 5.pdf
 • TZiZC-S-Ist_ angielski SEM 6.pdf
 • TZiZC-S-Ist_ EIiTK.pdf
 • TZiZC-S-Ist_ niemiecki 3 sem.pdf
 • TZiZC-S-Ist_ niemiecki 4 sem.pdf
 • TZiZC-S-Ist_ niemiecki 5 sem.pdf
 • TZiZC-S-Ist_ niemiecki 6 sem.pdf
 • TZiZC-S-Ist_ Ochr. wl. intel. 2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Analiza i ocena jakosci zywności_2015 2016 (1).pdf
 • TZiZC-S-Ist_Bezp. przem_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Biochemia ogolna_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Biotechnologia zywnosci_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Chemia prod. rol-spoz_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Chemia-I_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Chemia-II_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Diet. i suple_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Elementy fizyki wspolczesnej_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Ergonomia i bezpieczenstwo pracy_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Filozofia z elementami etyki_2015-2016.pdf
 • TZIZC-S-Ist_Fizyka dla inzynierow I_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Fizyka dla inzynierow II_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Geometria wykreslna_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Grafika inzynierska_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Historia techniki_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Jakosc hig. prod. p. zw.2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_JHPPZ_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Komp. wspom. proj_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Komunikacja spoleczna_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Kultura jezyka_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Magazynowanie i Transport_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Masz. i ap. przem. spoz_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Maszynoznawstwo ogolne_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Maszyny przeplywowe_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Matematyka 2_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Matematyka-I_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Materialoznawstwo_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Mechanika ogolna_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Mechanika plynow_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Metrologia procesowa_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Metrologia techniczna_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Mikr. techn._2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Morfologia ros. i zw_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Negocjacje w biznesie_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Ochrona Srodowiska_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Organizacja produkcji_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Pod. biotech. zyw._2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Podst. tech. i przechowalnictwa zywn._2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Podstawy ekologii_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Podstawy ekonomii pod. gosp_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Podstawy produkcji surowcow roslinnych_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Podstawy zywienia czlowieka_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Praca dyplomowa_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Praca przejsciowa_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Prawo zywnosciowe_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Proc. i op. jedn. 2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Proc. wym. ciepla_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Procesy cieplno-dyfuzyjne_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Projektowanie technologicze_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Rach. kosz. dla inz._2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Rachunek rozniczkowy i calkowy_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Rol. ekol_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Seminarium dyplomowe_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Statystyka ogolna_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Systematyka roslin_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Tech. ch. zw. a zdr. zyw._2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Tech. gast_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Tech. przet. prod. zw_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Tech. przetw. pr. rosl._2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Techniki pozyskiwania energii_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Technologie i urzadzenia przemyslowe_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Technologie informacyjne_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Termodynamika_procesowa_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Toksykologia zywnosci_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Utrwalanie zywnosci_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_WF_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Zarządzanie i marketing_2015-2016.pdf
 • TZiZC-S-Ist_Zas. bezp. prod. zyw. 2015-2016.pdf

NIESTACJONARNE

Brak kart.

Archiwum

 • TZiZC 2014-2015.zip
 • TZiZC 2015-2016.zip