Opisy przedmiotów - Inżynieria bezpieczeństwa

Poniżej znajdują się opisy przedmiotów dla roku akademickiego 2015/2016.

Stacjonarne

 • IBKs22a - Społeczne Środowisko Pracy - MULICKA Iwona.pdf
 • IBPs20 - Analiza Ryzyka - DUCZKOWSKA-KĄDZIEL Anna.pdf
 • IBPs19 - Wytrzymałość Materiałów - MARCINIAK Zbigniew.pdf
 • IBPs18 - Podstawy Stereomechaniki - Śloderbach Zdzisław.pdf
 • IBPs17 - Grafika Inżynierska - MORYŃ Stefan.pdf
 • IBPs16 - Bazy Danych i Systemy Informatyczne - LETACHOWICZ Małgorzata - Bozhenko.pdf
 • IBPs15 - Informatyka i Języki Programowania - BOZHENKO Bohdan.pdf
 • IBPs14 - Zarządzanie Środowiskiem - MORYŃ Stefan.pdf
 • IBPs13 - Ekologia - Jerzy Duda.pdf
 • IBPs12 - Podstawy Zarządzania - LORENC Marcin.pdf
 • IBPs11 - Prawo Gospodarcze - CIEPAJ Marian.pdf
 • IBPs10 - Chemia dla Inżynierów - PAJĄK Janusz.pdf
 • IBPs9 - Podstawy Chemii - PAJĄK Janusz.pdf
 • IBPs8 - Mikroekonomia - RAJCHEL Dariusz.pdf
 • IBPs7 - Fizyka dla Inżynierów - GÓRECKI Czesław.pdf
 • IBPs6 - Fizyka - GÓRECKI Czesław.pdf
 • IBPs5 - Badania Operacyjne - DEPTUŁA Adam.pdf
 • IBPs4 - Statystyka - KOZIARSA Anna - Metelski.pdf
 • IBPs3 - Analiza Matematyczna 2 - SZYMCZAK Józef - Stanik-Besler.pdf
 • IBPs2 - Analiza Matematyczna 1 - SZYMCZAK Józef - Koziarska - Stanik-Besler.pdf
 • IBPs1 - Algebra z geometrią - STANIK-BESLER Anida i Koziarska.pdf
 • IBOs6 - Przedmiot Humanistyczny 2 - GAJDA Franciszek.pdf
 • IBOs5 - Przedmiot Humanistyczny 1 - GAJDA Franciszek.pdf
 • IBOs4 - Ochrona Własności Intelektualnej - LORENC Elżbieta.pdf
 • IBOs3 - Technologie Informacyjne - KOZDRAŚ Andrzej.pdf
 • IBKs39 - Praktyka Zawodowa - MULICKA Iwona.pdf
 • IBKs38 - Praca Dyplomowa - MULICKA Iwona.pdf
 • IBKs34b - Metody i Narzędzia Komputerowe w Projektowaniu - KRÓLCZYK Grzegorz.pdf
 • IBKs34a - Komputerowe Wspomaganie Procesów Projektowania - KRÓLCZYK Grzegorz.pdf
 • IBKs33a - Procesy Informacyjne - KOZDRAŚ Andrzej.pdf
 • IBKs32b - Eksploatacja Maszyn i Urządzeń - WOŁCZAŃSKI Tomasz.pdf
 • IBKs31b - Procesy Technologicznie Uciażliwe dla Środowiska - RUT Joanna.pdf
 • IBKs30b - Psychologia Pracy - MULICKA Iwona.pdf
 • IBKs30a - Człowiek w Procesie Pracy - MULICKA Iwona.pdf
 • IBKs29b - Meteorologia, Hydrologia i Klimatologia - RUT Joanna.pdf
 • IBKs28a - Inzynieria Wytwarzania - TREMBACZ Jarosław.pdf
 • IBKs27b - Podstawy Systemów Pomiarowych - INGRAM Adam.pdf
 • IBKs27a - Wybrane Zagadnienia Metrologii Przemysłowej - INGRAM Adam.pdf
 • IBKs26b - Zastosowanie Pakietu Mathematica - FLYUD Volodymyr.pdf
 • IBKs26a - Metody Komputerowe w Inżynierii - SHYNKARENKO Heorhiy.pdf
 • IBKs25a - Inżynieria Materialnego Środowiska Pracy - KRÓLCZYK Grzegorz.pdf
 • IBKs24b - Podstawy Bezpieczenstwa Pracy - WOŁCZAŃSKI Tomasz.pdf
 • IBKs24a - Zarzadzanie Bezpieczenstwem Pracy - RUT Joanna.pdf
 • IBKs23b - Toksykologia Przemysłowa - PAJĄK Janusz.pdf
 • IBKs23a - Zagrożenia Chemiczne - PAJĄK Janusz.pdf
 • IBKs22b - Komunikacja Społeczna i Zarządzanie Personelem - MULICKA Iwona.pdf
 • IBKs19 - Hydromechanika i Termodynamika Techniczna - CZAPLA Zbigniew.pdf
 • IBKs18 - Technologia Tworzyw Sztucznych - PAJĄK Janusz.pdf
 • IBKs17 - Systemy Komputerowego Wspomagania CAx - KRÓLCZYK Grzegorz.pdf
 • IBKs16 - Laboratorium z Materiałoznawstwa - POCICA Anna.pdf
 • IBKs15 - Materiałoznawstwo - ŚLODERBACH Zdzisław.pdf
 • IBKs14 - Konstrukcja Maszyn - ŚLODERBACH Zdzisław.pdf
 • IBKs13 - Środki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - RUT Joanna.pdf
 • IBKs12 - Techniczne Systemy Zabezpieczeń - RUT Joanna.pdf
 • IBKs11 - Inżynieria Bezpieczeństwa Technicznego - RUT Joanna.pdf
 • IBKs7 - Metody Ilościowe i Jakościowe Oceny Ryzyka - RUT Joanna.pdf
 • IBKs6 - Organizacja Systemów Ratownictwa - RUT Joanna.pdf
 • IBKs5 - Organizacja i Funkcjonowanie Systemów Bezpieczenstwa - TREMBACZ Jarosław.pdf
 • IBKs4 - Logistyka w Bezpieczeństwie - RUT Joanna.pdf
 • IBKs3 - Prawo Krajowe i Międzynarodowe - HACZKOWSKA Monika.pdf
 • IBKs2 - Socjologia - BARBARA WASILEWSKA.pdf
 • IBKs1 - Psychologia - BARBARA WASILEWSKA.pdf
 • IBKs25b - Organizacyjno-Techniczne Warunki Pracy - TREMBACZ Jarosław.pdf
 • IBKs35 - Praca Przejściowa - WOŁCZAŃSKI Tomasz.pdf
 • IBKs36 - Seminarium Dyplomowe 1 - MULICKA Iwona.pdf
 • IBKs21 - Podstawy Projektowania Ergonomicznego - MORYŃ Stefan.pdf
 • IBKs29a - Monitorowanie Zagrożeń Bezpieczeństwa - Hloch Sergej.pdf
 • IBKs31a - Skutki Zagrożeń - HLOCH Sergej.pdf
 • IBKs33b - Bezpieczeństwo Informacji - WOŁCZAŃSKI Tomasz.pdf
 • IBKs32a - Bezpieczeństwo Eksploatacji Urządzeń Technicznych - WOŁCZAŃSKI Tomasz.pdf
 • IBKs37 - Seminarium Dyplomowe 2 - MULICKA Iwona.pdf
 • IBKs20 - Ergononia i Fizjologia w Bezpieczeństwie Pracy - MULICKA Iwona.pdf
 • IBKs10 - Kontrola i Audyt w Bezpieczeństwie - MORYŃ Stefan.pdf
 • IBKs28b - Procesy Wytwarzania Materialow Inzynierskich - TREMBACZ Jarosław.pdf

Niestacjonarne

 • IBKn6 - Organ. Systemów Ratownictwa - RUT Joanna.pdf
 • IBPn17 - Analiza ryzyka - DUCZKOWSKA-KĄDZIEL Anna.pdf
 • IBPn16 - Grafika inżynierska - MORYŃ Stefan.pdf
 • IBPn15 - Wytrzymałość Materiałów - MARCINIAK Zbigniew.pdf
 • IBPn14 - Podstawy Stereomechaniki - ŚLODERBACH Zdzisław.pdf
 • IBPn13 - Bazy Danych i Systemy Informatyczne - STANIK-BESLER Anida.pdf
 • IBPn12 - Informatyka i Języki Programowania - BOZHENKO Bogdan.pdf
 • IBPn11 - Zarządzanie Środowiskiem - MORYŃ Stefan.pdf
 • IBPn10 - Ekologia - BRAK PROWADZĄCEGO.pdf
 • IBPn9 - Prawo Gospodarcze - CIEPAJ Marian.pdf
 • IBPn8 - Chemia Dla Inżynierów - PAJĄK Janusz.pdf
 • IBPn7 - Podstawy Chemii - PAJĄK Janusz.pdf
 • IBPn6 - Mikroekonomia (inż. bezp.) - RAJCHEL Dariusz.pdf
 • IBPn5 - Fizyka (inż. bezp.) - GÓRECKI Czesław.pdf
 • IBPn4 - Statystyka (inż.bezp.) - KOZIARSKA Anna.pdf
 • IBPn3 - Analiza matematyczna 2 - STANIK-BESLER Anida (poprawiony).pdf
 • IBPn2 - Analiza Matematyczna 1 SHYNKARENKO.pdf
 • IBPn1 - Algebra z Geometrią - STANIK-BESLER Anida (poprawiony).pdf
 • IBOn6 - Przedmiot Humanistyczny 2 - GAJDA Franciszek.pdf
 • IBOn5 - Przedmiot Humanistyczny 1 - GAJDA Franciszek.pdf
 • IBOn4 - Historia i Kultura Regionu - MULICKA Iwona.pdf
 • IBOn3 - Ochrona Własności Intelektualnej - RUT Joanna.pdf
 • IBOn2 - Technologie Informacyjne - KOZDRAŚ Andrzej.pdf
 • IBKn30 - Praktyka Zawodowa - MULICKA Iwona.pdf
 • IBKn29 - Praca Dyplomowa - MULICKA Iwona.pdf
 • IBKn28 - Seminarium Dyplomowe 2 - MULICKA Iwona.pdf
 • IBKn27 - Seminarium Dyplomowe 1 - MULICKA Iwona.pdf
 • IBKn26 - Praca Przejściowa - WOŁCZAŃSKI Tomasz.pdf
 • IBKn25b - Psychologia Pracy - MULICKA Iwona.pdf
 • IBKn25a - Człowiek w Procesie Pracy - MULICKA Iwona.pdf
 • IBKn24b - Projektowanie Przestrzeni Pracy - MULICKA Iwona.pdf
 • IBKn24a - Podstawy Projektowania Ergonomicznego - MULICKA Iwona.pdf
 • IBKn23b - Procesy Technologicznie Uciążliwe Dla Środowiska - RUT Joanna.pdf
 • IBKn23a - Skutki Zagrożeń - RUT Joanna.pdf
 • IBKn22b - Kontrola i Audyt w Bezpieczeństwie - MORYŃ Stefan.pdf
 • IBKn22a - Monitorowanie Zagrożeń Bezpieczeństwa - RUT Joanna.pdf
 • IBKn20b - Zastosowanie Pakietu Mathematica - FLYUD Volodymyr.pdf
 • IBKn20a - Metody Komputerowe w Inżynierii - KRÓLCZYK Grzegorz.pdf
 • IBKn19a - Bezpieczeństwo Eksploatacji Urządzeń Technicznych - WOŁCZAŃSKI Tomasz.pdf
 • IBKn18b - Organizacyjno-Techniczne Warunki Pracy - KRÓLCZYK Grzegorz.pdf
 • IBKn18a - Inżynieria Materialnego Środowiska Pracy - KRÓLCZYK Grzegorz.pdf
 • IBKn17b - Podstawy Bezpieczeństwa Pracy - WOŁCZAŃSKI Tomasz.pdf
 • IBKn17a - Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy - RUT Joanna.pdf
 • IBKn16b - Podstawy systemów pomiarowych - Adam Ingram.pdf
 • IBKn16a - Wybrane zagadnienia metrologii przemyslowej - Adam Ingram.pdf
 • IBKn15b - Procesy Wytwarzania Materiałów Inżynierskich - TREMBACZ Jarosław.pdf
 • IBKn15a - Inżynieria Wytwarzania - TREMBACZ Jarosław.pdf
 • IBKn14b - Komunikacja Społeczna i Zarządzanie Personelem - MULICKA Iwona.pdf
 • IBKn14a - Społeczne Środowisko Pracy - MULICKA Iwona.pdf
 • IBKn13 - Ergononia i Fizjologia w Bezpieczeństwie Pracy - MULICKA Iwona.pdf
 • IBKn12 - Konstrukcja maszyn - Zdzisław Śloderbach.pdf
 • IBKn11 - Materiałoznawstwo - Zdzisław Śloderbach.pdf
 • IBKn10 - Środki BHP - Rut.pdf
 • IBKn9 - Techniczne systemy zabezpieczeń - RUT.pdf
 • IBKn8 - Metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka - RUT Joanna.pdf
 • IBKn5 - Organiz i Funkcj Syst Bezpiecz - TREMBACZ Jarosław.pdf
 • IBKn4 - Logistyka w bezpieczeństwie - Ewa Kowalska-Napora.pdf
 • IBKn3 - Prawo krajowe i międzynarodowe - Monika Haczkowska.pdf
 • IBKn2 - Socjologia - BARBARA WASILEWSKA.pdf
 • IBKn1 - Psychologia - BARBARA WASILEWSKA.pdf
 • IBPn10 - Ekologia (inż.bezp.).pdf
 • IBOn3 - Ochrona własności intelektualnej.pdf
 • IBKn20a - Metody komputerowe w inżynierii.pdf
 • IBKn4 - Logistyka w bezpieczeństwie.pdf

Archiwum

 • IB_2013_2014.zip
 • IB_2015_2016.zip