Informacje dla studentów z niepełnosprawnością

Lista pracowników naukowo-dydaktycznych do kontaktu z osobami z niepełnosprawnością:

Imię i nazwisko Kierunek
Dr Anida Stanik-Besler
Prodziekan ds. dydaktyki
Inżynieria Bezpieczeństwa
Logistyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Technologia żywności i żywienie człowieka
Dr inż. Dominika Matuszek Technologia żywności i żywienie człowieka
Dr Iwona Mulicka Inżynieria Bezpieczeństwa
Dr Tomasz Wołczański Inżynieria Bezpieczeństwa
Dr inż. Barbara Miłaszewicz Logistyka
Mgr inż. Agnieszka Tiszbierek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Dr inż. Anna Deptuła Zarządzanie i inżynieria produkcji

Pracownicy ukończyli szkolenie "Zachowanie i komunikacja z osobami z niepełnosprawnością na uczelni".