Seminaria wydziałowe i katedralneSeminaria planowane

Termin Temat Prelegent
28.03.2018
godz. 9.00
Analiza możliwości racjonalizacji produkcji ciepła i elektryczności w koksowni mgr inż. Adam Juszczak
Seminaria zakończone

TerminTematPrelegent
13.12.2017
godz. 9.15
Wielokryterialny model sterowania bezpieczeństwem w logistyce miejskiej. Mgr inż. Dariusz Masłowski
13.12.2017
godz. 10.00
Model zarządzania ryzykiem w transformacji łańcuchów dostaw. Mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka
27.11.2017
godz. 9.00
Metodyka prowadzenia analiz techniczno-ekonomicznych do wyznaczania strategii inwestycyjnej w przedsiębiorstwach wykorzystujących źródła ciepła. Mgr inż. Aleksandra Otawa
27.11.2017
godz. 9.40
Wybrane obszary działalności Katedry Zarządzania Energetyką. Dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan
27.11.2017
godz. 10.10
Wybrane zagadnienia nakładkowych wielowartościowych drzew logicznych w ustalaniu rangi ważności zmiennych decyzyjnych. Mgr inż. Maria Natorska
28.06.2017
godz. 9.00
Badanie produktywności w przedsiębiorstwach produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów logistycznych. Mgr inż. Michaela Rostek
22.03.2017
godz. 10.00
Zarządzanie ryzykiem zwinnych łańcuchów dostaw w przemyśle ciężkim. Mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka
15.02.2017
godz. 10.00
Badanie wpływu kreatywności pracowników na rozwój innowacji w obszarze inżynierii produkcji. Mgr inż. Kamila Tomczak-Horyń
29.06.2016
godz. 9.15
Znaczenie zarządzania kryzysowego w systemach logistycznych branży hutniczej. Mgr inż. Anna Korczak
29.06.2016
godz. 10.00
Metodyka zarządzania dużymi projektami oparta na koncepcji łańcucha krytycznego. Mgr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej
18.05.2016
godz. 9.00
Projektowanie systemów poprawy organizacji i bezpieczeństwa w zakresie komunikacji miejskiej z wykorzystaniem rozwiązań telematycznych. Mgr inż. Dariusz Masłowski
20.04.2016
godz. 9.15
Poprawa ekonomicznej efektywności pracy układów sprężarkowych. Mgr inż. Janusz Kaczmarek
20.04.2016
godz. 8.30
Efektywne zarządzanie energią w przedsiębiorstwie. Mgr inż. Ewelina Boronowska
20.01.2016
godz. 9.00
Metoda statystycznego sterowania jakością w produkcji wieloasortymentowej. Mgr Izabela Czabak-Górska
9.12.2015
godz. 10.00
Modelowanie i badania symulacyjne w procesie usprawnienia technologicznego wspomagające analizę przepływu materiałów. Mgr inż. Krystian Ryszczyk
17.06.2015
godz. 9.00
Metodologia efektywnego wykorzystania entalpii odpadowej na przykładzie wybranego procesu technologicznego. Mgr inż. Jacek Tomasiak
17.06.2015
godz. 9.45
Analiza i ocena wpływu wybranych parametrów technologicznych na intensyfikację procesu przemiału cementu. Mgr inż. Joanna Sitkowska
3.06.2015
godz. 9.15
Metoda Six Sigma jako nowoczesny element zarządzania jakością. Mgr Izabela Czabak-Górska
3.06.2015
godz. 10.00
Rozwój produktu z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Mgr inż. Paweł Sattler
3.06.2015
godz. 10.45
Zarządzanie procesami produkcyjnymi za pomocą wskaźników QCDSM. Mgr inż. Adam Busławski
29.04.2015
godz. 9.00
Rozwój produktu z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości Mgr inż. Paweł Sattler
29.04.2015
godz. 10.00
Parametryzacja warunków pracy suszarni węgla brunatnego z wykorzystaniem modelowania ekspansji złoża fluidalnego Mgr inż. Krystian Ryszczyk
25.03.2015
godz. 10.00
Znaczenie zastosowania wskaźników QCDSM w zarządzaniu systemami produkcyjnymi Mgr inż. Adam Busławski
25.02.2015
godz. 10.00
Wpływ technik przemiału na jakość cementu Mgr inż. Joanna Sitkowska
25.02.2015
godz. 9.00
Nowe technologie wykorzystania procesowej energii odpadowej Mgr inż. Jacek Tomasiak
3.12.2014
godz. 10.00
Metoda wielowymiarowej analizy przepływu zasobów w zunifikowanym systemie zarządzania procesami produkcyjnymi (seminarium otwierające przewód doktorski) Mgr inż. Krystian Wojtkiewicz
04.12.2013
godz. 9.00
Wpływ mikroklimatu na emisję wyładowań niezupełnych w maszynach elektrycznych Dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO
05.11.2014
godz. 10.00
Metodyka zarządzania dużymi projektami oparta na koncepcji łańcucha krytycznego (seminarium otwierające przewód doktorski) Mgr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej
10.09.2014
godz. 8.30
Wysokosprawna kogeneracja jako efektywne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej dla celów przemysłowych Mgr inż. Aleksandra Otawa
10.09.2014
godz. 9.15
Badanie kreatywności pracowników produkcyjnych z zastosowaniem opracowanego systemu Mgr inż. Kamila Tomczak-Horyń
04.06.2014
godz. 9.45
Analiza i ocena zastosowania metody łańcucha krytycznego w dużych projektach Mgr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej
04.06.2014
godz. 9.00
Badanie produktywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym Mgr inż. Michaela Rostek
28.05.2014
godz. 11.00
Zastosowanie wybranych elementów metodyk zarządzania projektami do usprawnienia systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Mgr inż. Robert Maksymowicz
05.03.2014
godz. 9.00
Sposoby reprezentacji procesów produkcyjnych Mgr inż. Krystian Wojtkiewicz
02.04.2014
godz. 9.00
Funkcje Lapunowa o zmiennym znaku w teorii liniowych rozszerzeń układów dynamicznych Dr inż. Dariusz Pączko