Komunikat WKW

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
WKW informuje, że do RADY WYDZIAŁU Inżynierii Produkcji i Logistyki w wyniku przeprowadzonych w dniu 11 czerwca 2018 roku wyborów uzupełniających z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora zostały wybrane:

  1. dr Barbara Klimesz,
  2. dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej.