Seminaria Wydziałowe w dniu 9 maja 2018r.

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej zapraszają na seminarium wydziałowe, na którym Pan mgr inż. Adam Juszczak wygłosi referat otwierający przewód doktorski pt. "Analiza możliwości racjonalizacji produkcji ciepła i elektryczności w koksowni". Seminarium rozpocznie się 9 maja 2018 r. o godz. 8:00 w sali Rady Wydziału Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, w budynku przy ul. Sosnkowskiego 31.

 

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej zapraszają na seminarium wydziałowe, na którym Pani mgr inż. Maria Natorska wygłosi referat otwierający przewód doktorski pt. "Wielokryterialne ustalanie rangi ważności parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych systemu z wykorzystaniem nakładkowych wielowartościowych drzew logicznych". Seminarium rozpocznie się 9 maja 2018 r. o godz. 8:45 w sali Rady Wydziału Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, w budynku przy ul. Sosnkowskiego 31.

 

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej zapraszają na seminarium wydziałowe, na którym Pan mgr inż. Dariusz Masłowski wygłosi referat otwierający przewód doktorski pt. " Wielokryterialny model sterowania pojazdami miejskiej komunikacji zbiorowej. Case study na podstawie miasta Opola ". Seminarium rozpocznie się 9 maja 2018 r. o godz. 9:30 w sali Rady Wydziału Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, w budynku przy ul. Sosnkowskiego 31.