Seminarium wydziałowe

Dziekan i Rada Wydziału

Inżynierii Produkcji i Logistyki

Politechniki Opolskiej

zapraszają na seminarium wydziałowe,

na którym

Pan mgr inż. Adam Juszczak

wygłosi referat pt.

"Analiza możliwości racjonalizacji produkcji ciepła
i elektryczności w koksowni".

Seminarium rozpocznie się 28 marca 2018 r. o godz. 9:00

w sali Rady Wydziału

Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej,

w budynkuprzy ul. Sosnkowskiego 31.