Kolejni uczniowie z gmin Grodków i Olszanka odwiedzili II kampus

Łącznie z czerwcowymi wizytami, z gmin Grodków i Olszanka, przyjechało do Politechniki Opolskiej blisko 300 dzieciaków uczęszczających do tamtejszych gimnazjów i podstawówek.

Przyjazd był zorganizowany w ramach projektu "Nowa perspektywa edukacji gimnazjalnej", którego głównym celem było m.in. podniesienie jakości kształcenia oraz zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych w ww. gminach.

Dwudniowym program wizyty obejmował między innymi pokaz środków ochrony indywidualnej zorganizowany przez Małgorzatę Kawula, Grzegorza Lasa, Jakuba Rabenda z koła naukowego SKN Bezpieczniaki.