Wizyta studentów II roku ZIP w firmie ADIENT Poland Sp. z o.o. w Skarbimierzu

W dniu 12 grudnia 2017 roku grupa studentów II roku studiów stacjonarnych na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji była z wizytą w przedsiębiorstwie ADIENT Poland Sp. z o.o. w Skarbimierzu. Opiekunem grupy był dr inż. Alfred Paszek. Wizyta była związana z przedmiotem Procesy i techniki produkcyjne, wykładanym na kierunku ZIP.

Firma ADIENT jest największym dostawcą siedzeń samochodowych, zaopatrującym wszystkich głównych producentów samochodów. Szacunkowo dostarcza rocznie komponenty i siedzenia do ponad 25 milionów samochodów. Zakłady produkcyjne firmy w liczbie 230, rozmieszczone są globalnie w 33 krajach.

Zakład produkcyjny firmy ADIENT, mieszczący się w Skarbimierzu produkuje systemy siedzeń w różnych konfiguracjach, zapewniając przy tym kompleksową logistykę i zarządzanie łańcuchem dostaw w systemie Just-In-Time lub Just-In-Sequence. Główna produkcja obejmuje kompletne siedzenia do samochodów ciężarowych oraz różnego rodzaju stelaże dla siedzeń w samochodach osobowych. Produkowane fotele premium RECARO są rozpoznawane na całym świecie. Zakład jest dostawcą dla uznanych marek samochodów takich jak m.in. Renault Trucks i Scania.

W trakcie pobytu w przedsiębiorstwie studenci szczegółowo zapoznali się z przebiegiem procesów produkcyjnych głównych produktów firmy, tak od strony przygotowawczej jak i wykonawczej. W pierwszej części zaprezentowano podstawową działalność firmy, asortyment produkcyjny oraz strukturę organizacyjną. Przedstawiono również zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy. Następnie studentom pokazano procesy logistyczne, zachodzące w sektorze Automotive, w obrębie którego działa przedsiębiorstwo, a także przykłady zastosowania systemów komputerowych w przedsiębiorstwie. Szczegółowo omówiono również problemy związane z utrzymaniem ruchu na liniach produkcyjnych siedzeń do samochodów.

Druga część wycieczki przebiegała bezpośrednio na hali produkcyjnej. Studenci mogli zobaczyć linie produkcyjne w ruchu oraz zapoznać się ze specyfiką pracy na stanowiskach roboczych. Zaprezentowane zostały m.in. następujące procesy produkcyjne:

  • montaż tylnej klapy (struktury metalowe),
  • montaż prowadnic do siedzeń,
  • zgrzewanie oporowe oparć,
  • spawanie laserowe prowadnic i oparć,
  • spawanie metodą MAG siedzeń foteli,
  • linia lakierowania elementów metalowych,
  • kompletny montaż foteli ciężarowych.

Studenci z zaciekawieniem zwiedzili również laboratorium, w którym odbywają się badania związane z zapewnieniem jakości w procesach produkcyjnych. Pokazane zostało podstawowe wyposażenie z tego zakresu m.in. skomputeryzowane maszyny współrzędnościowe do pomiaru detali, komora solna do badań jakości powłoki lakierniczej, shaker do badań poziomu hałasu w trakcie użytkowania fotela, maszyna do testów destrukcyjnych.

Program wycieczki był bardzo bogaty. Studenci mieli możliwość zapoznania się z procesami produkcyjnymi od strony praktycznej, co stanowi niewątpliwą korzyść w opanowaniu umiejętności na kierunku kształcenia. Zgodnie stwierdzili, że bezpośredni kontakt z praktykami, pracownikami przedsiębiorstwa, przyczyni się do lepszego zrozumienia problemów związanych z projektowaniem oraz przebiegiem procesów produkcyjnych.

Uczestnicy wycieczki składają gorące podziękowania Zarządowi i pracownikom firmy ADIENT Poland Sp. z o.o. w Skarbimierzu za umożliwienie zwiedzenia zakładu, a Pan Paweł Rogula, kierownik Działu Utrzymania Ruchu zasługuje na szczególne podziękowania za zaangażowanie w organizację i opiekę merytoryczną w trakcie pobytu w firmie.