Konferencja naukowa New Quality 2017

W dniach 24-26.11.2017 r. trzech pracowników Katedry Inżynierii Jakości Produkcji i Usług: dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz, dr inż. Regina Mazurek oraz dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO, wzięły udział w jubileuszowej XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej "New Quality2017" w Kazimierzu Dolnym. Od dwudziestu lat konferencja jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w gronie wyśmienitych polskich i zagranicznych naukowców zajmujących się problematyką jakości.

Pani dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz wygłosiła referat pt. "Uwarunkowania działania systemu sugestii w przedsiębiorstwie produkcyjnym – studium przypadku". Wyniki badań pilotażowych zaprezentowała Pani dr inż. Regina Mazurek w ramach prezentacji pt. : "Trendy w zarządzaniu organizacjami XXI wieku w aspekcie optymalizacji procesów Lean Six Sigma". Z kolei Pani dr hab. inż. Katrzyna Hys, prof. PO przedstawiła referat pt. "Cykl PDC(S)A oraz jego metody i narzędzia wykorzystywane w procesie doskonalenia organizacji".

Organizatorem konferencji była Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.