Spotkanie z pracownikiem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu

W dniu 28.11.2017r. gościem Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej był Inspektor Pracy - pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Celem wizyty było zwiększenie świadomości studentów w zakresie profilaktyki wypadków przy pracy. Praktyczny wykład został przeprowadzony dla studentów IV roku kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, zamykając cykl wykładów w ramach przedmiotu "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" prowadzonym przez dr inż. Reginę Mazurek.

W pierwszej części prezentacji Pan inspektor omówił i przedstawił statystykę wypadków przy pracy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kilku ostatnich lat na terenie województwa opolskiego. Ponadto zwrócił uwagę na najczęstsze przyczyny i skutki wypadków przy pracy.

Najbardziej owocną częścią wykładu była część praktyczna, podczas której szczegółowo przedstawiono i omówiono kilkanaście wybranych ciężkich i śmiertelnych wypadków przy pracy z ostatnich kilku lat na Opolszczyźnie. Wybrane przykłady wypadków przy pracy dotyczyły poszkodowanych zatrudnionych w zakładach obróbki mechanicznej i plastycznej metali, w branży budowalnej, elektrycznej, zakładach poligraficznych i stolarskich. Ponadto zwrócono uwagę na niebezpieczne prace w transporcie pionowym, w tym omówiono okoliczności kilku wypadków z udziałem urządzeń dźwignicowych. Poruszane zagadnienia, poparte prezentacją fotograficzną, przyczyniły się do zwiększenia świadomości studentów w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

Po prezentacji inspektora pracy, studenci mogli zadawać pytania. Stawiane pytania dotyczyły legalności zatrudnienia, warunków pracy oraz praw pracowniczych w przypadku niezachowania i nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów w tym zakresie. Padły również pytania dotyczące uwarunkowań pracy na stanowisku inspektora pracy. Na koniec wykładu, w ramach promocji bezpiecznej pracy, wszystkim studentom zostały rozdane broszury pt. "Moja pierwsza praca", "Nowy pracownik" oraz "Wypadek przy pracy".

Niniejszy wykład odbył się w ramach współpracy i porozumienia zawartego w dniu 28.02.2013 r. pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu a Politechniką Opolską w sprawie współdziałania w zakresie ochrony pracy i edukacji a także stanowił element programu edukacyjnego "Kultura bezpieczeństwa" realizowanego na Politechnice Opolskiej w roku akademickim 2017/2018.