Odszedł dr inż. Andrzej Lachowski

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi – pracownika Katedry Zastosowań Chemii i Mechaniki.

Dr inż. Andrzej Lachowski urodził się 20 czerwca 1951 roku w Opolu

W latach 1969- 1974 studiował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie uzyskał stopień magistra inżyniera inżynierii chemicznej. W roku 1982 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w macierzystej uczelni. Jego kariera zawodowa związana była głównie z Instytutem Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, na którym pracował do 2012 r.

Z naszą uczelnią związany od 2012 roku, kiedy został zatrudniony w Katedrze Zastosowań Chemii i Mechaniki na stanowisku adiunkta.

Jego zainteresowania naukowe dotyczyły głównie ekstrakcji nadkrytycznej. Prowadził zajęcia dydaktyczne na różnych kierunkach studiów uczelni. Był życzliwy i koleżeński zarówno dla współpracowników jak i studentów.

Przekazujemy szczere wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom Zmarłego.