Odszedł dr Piotr Steckiewicz

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi – byłego pracownika Katedry Matematyki i Zastosowań Informatyki.

Dr Piotr Steckiewicz urodził się 19 lipca 1936 roku w Bordziłówce, woj. lubelskie. W latach 1956- 1960 studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, gdzie uzyskał stopień magistra matematyki. W roku 1974 uzyskuje stopień doktora nauk humanistycznych  w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Z naszą uczelnią związany od roku 1971 kiedy został zatrudniony w Zakładzie Matematyki na stanowisku asystenta, następnie wykładowcy, a od 1974 roku na stanowisku adiunkta. W latach 1978-1981 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii, a w latach 1981-1984 był zastępcą Dyrektora ds. Dydaktyki tego Instytutu. W latach 1976- 1978 pełnił funkcję Kierownika Działu Wydawnictw Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu.

Prowadził zajęcia dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia) z matematyki na różnych kierunkach studiów uczelni. Jego zainteresowania naukowe dotyczyły głównie historii i dydaktyki matematyki. Z tego zakresu opublikował 3 monografie oraz około 50 artykułów naukowych i dydaktycznych. W latach 1982- 1984 odbył staż naukowy na Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie.

W trakcie pracy w naszej uczelni aktywnie uczestniczył w życiu naukowym i społecznym kraju. W latach 1984- 1998 był członkiem Komisji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych przy Polskim Towarzystwie Matematycznym, oraz członkiem Komisji Historii Matematyki tego Towarzystwa. W latach 1979-1985 był wizytatorem przedmiotowym kursów z matematyki prowadzonych przez Ośrodek Usług Pedagogicznych Związku Nauczycielstwa Polskiego w Opolu.

Za swoją pracę zawodową i społeczną otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Na emeryturę przeszedł w roku 2001, a do roku 2005 prowadził zajęcia dydaktyczne w ramach umowy zlecenia w Katedrze Matematyki i Zastosowań Informatyki.

Przekazujemy szczere wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom Zmarłego.