Międzynarodowa konferencja z zakresu ratownictwa w obiektach OZE

Blisko dwustu energetyków, strażaków i naukowców z Polski, Czech i Niemiec spotkało się na Politechnice Opolskiej, aby wymienić doświadczenia i zdobyć nową, cenną wiedzę z zakresu "Bezpieczeństwa i taktyki działań ratowniczych w obiektach odnawialnych źródeł energii".

Konferencję pod tym tytułem, wspólnie z Wydziałem Inżynierii Produkcji i Logistyki zorganizowało świeżo utworzone Opolskie Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy Oddziale w Katowicach, Komenda Wojewódzka PSP w Opolu, Komenda Miejska PSP w Opolu, Komenda Powiatowa PSP w Nysie i TAURON Dystrybucja S.A.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Witold Trojnar, wiceprezes katowickiego SITP Ryszard Siata, prezes Tauron Robert Zasina,  prezes opolskiego oddziału SEP Leszek Kosiorek, dyrektor Tauron-Dystrybucja oddział Opole – Janusz Pisarek, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki Stanisław Pietruszko.

W imieniu rektora Politechniki Opolskiej prof. Marka Tukiendorfa, wszystkich uczestników przywitał gospodarz – prorektor ds. studenckich i inwestycji prof. Krzysztof Malik, który zauważył, że potrzeba bezpieczeństwa (jak energia, której m.in. dotyczyły obrady) to potrzeba odnawialna, niemożliwa do zaspokojenia raz na zawsze. Stąd konieczność ciągłego podnoszenia poziomu ochrony, zwłaszcza w tak ważnych i innowacyjnych sferach.

Ponieważ obrady dotyczyły działań ratowniczych w obiektach OZE, a więc w elektrowniach wiatrowych, wodnych i słonecznych, swoją wiedzą podzielili się eksperci z państw, które mają w tej kwestii dużo bogatsze doświadczenie – z Niemiec i Czech: komendant Zawodowej Straży Pożarnej z Ingolstadt (Niemcy) Josef Huber, zastępca komendanta wojewódzkiego Czeskiej Straży Pożarnej w Ołomuńcu Petr Oslejsek, dyrektor Biura Zintegrowanego Ratownictwa i Zarządzania w Pradze Zdenek Hanuska, komendant Technikum Ochrony Przeciwpożarowej i Wyższej Szkoły Ochrony Przeciwpożarowej w mieście Frydek-Mystek Radim Paloch, naczelnik wydziału Szkoły Pożarniczej w Münster, Nadrenia-Westwalia, Niemcy – Yannick Ngatchou.

Na dwudniowe obrady (27-28 września)  złożyły się cztery sesje tematyczne otwarte wystąpieniem  dra hab. inż. Waldemara Skomudka, prof. PO, dziekana WIPiL, oraz zwiedzanie obiektów OZE na Opolszczyźnie. Strażacy i energetycy odwiedzili farmę wiatrową w Lipnikach, elektrownię wodną w Nysie i nyską Fabrykę Okien ALSECCO, gdzie wykorzystane są ogniwa fotowoltaiczne.

Szczegóły konferencji (program wraz z wykazem prelegentów) dostępne są na stronie www.sitp.katowice.pl

Galeria