Konferencja BEZPIECZEŃSTWO I TAKTYKA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH W OBIEKTACH ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

W dniach 27-28 września 2017 r. odbyła się międzynarodowa konferencji na temat bezpiecznego eksploatowania oraz zabezpieczenia i przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych obiektów odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym elektrowni wiatrowych, systemów ogniw fotowoltaicznych oraz elektrowni wodnych.

Inauguracja konferencji i obrady w pierwszym dniu odbędą się w auli głównej Politechniki Opolskiej. Dzień drugi konferencji poświęcony będzie wizytom studyjnym na wybranych obiektach wytwarzania energii elektrycznej, kwalifikowanych jako odnawialne źródła energii (OZE), zlokalizowanych na terenie powiatu nyskiego.

Główne cele konferencji to:

  • prezentacja zidentyfikowanych źródeł zagrożeń,
  • wymiana doświadczeń strażaków z Niemiec, Czech i Polski z zakresu taktyki podejmowanych działań ratowniczych oraz specjalistycznego szkolenia,
  • wskazanie podstawowych zasad współpracy służb energetycznych i ratowniczych,
  • kwalifikacja działań prewencyjnych zapobiegających powstawaniu zagrożeń na obiektach wytwórczych OZE.

Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Katowice Koło w Opolu, Komenda Wojewódzka PSP w Opolu, Komenda Miejska PSP w Opolu, Komenda Powiatowa PSP w Nysie, Politechnika Opolska i TAURON Dystrybucja S.A.

Szczegóły konferencji (program wraz z wykazem prelegentów), karta zgłoszenia oraz informacje ogólne dostępne są na stronie www.sitp.katowice.pl

Pracownicy i studenci Politechniki Opolskiej mogą wziąć udział bezpłatnie w obradach w pierwszym dniu konferencji po wcześniejszym zgłoszeniu mailem bezpieczenstwo.oze@po.opole.pl lub telefonicznie (77 449 8746) do dnia 22 września br.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.