Druga edycja konferencji o glebie

Katedra Inżynierii Biosystemów wraz z firmą Agro – Kombi zorganizowała konferencję pt. "Gleba – od niej się zaczyna".

Zaproszonymi prelegentami byli: dr inż. Urlich Volker z Niemiec oraz Hans Unterfrauner z Austrii. Konferencja miała charakter warsztatowy, a w jej otwarciu wziął udział rektor Politechniki Opolskiej prof. Marek Tukiendorf. Na konferencji poruszony został ważny temat związany z racjonalnym użytkowaniem gleb, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o zasobność i  nawożenie w celu uzyskania surowców dobrej jakości do produkcji żywności.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele firm i kombinatów rolnych, rolnicy, przetwórcy oraz studenci.