Stypendia Prezydenta Miasta Opola

W ubiegły piątek najzdolniejsi studenci w mieście - w tym ponad 20 osób z Politechniki Opolskiej, otrzymali prezydenckie stypendia o łącznej kwocie 250 tysięcy zł. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się naturalnym środowisku każdego "bystrzaka" - Bibliotece Miejskiej.

Stypendia przyznane zostały trzem grupom: doktorantom, olimpijczykom i studentom.

Przy ocenie wniosków tych ostatnich, powołana przez prezydenta komisja wzięła pod uwagę, między innymi, znaczące osiągnięcia naukowe kandydatów (np. pracę w kołach naukowych), zaangażowanie w działalność społeczną, sukcesy na polu artystycznym i opinię dziekana. Wysoko punktowano również podjęcie nauki na drugim kierunku studiów.

Olimpijczyków nagrodzono za osiągnięcia w centralnych etapach konkursów przedmiotowych lub zawodowych, do których przystąpili jeszcze w szkole średniej.

Doktoranci natomiast zostali docenieni, między innymi, za publikacje, wystąpienia na konferencjach naukowych oraz współpracę z przedsiębiorstwami.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Poniżej lista stypendystów z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, którym podczas uroczystości towarzyszyła pani prorektor ds. dydaktyki dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. PO oraz kierownik Działu Kształcenia pani Elżbieta Harazińska.

Olimpijczycy (wszyscy z pierwszego roku studiów I stopnia)

  • Anna Sobótka, technologia żywności i żywienie człowieka

Studenci:

  • Alicja Janicka, technologia żywności i żywienie człowieka, IV rok studia I stopnia,oraz I rok logistyka, studia II stopnia
  • Patryk Kujawa, logistyka, III rok studia I stopnia