Dyplomy na WIPiL

27 maja na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom:

  • kierunku inżynieria bezpieczeństwa,
  • kierunku logistyka,
  • kierunku technologia żywności i żywienie człowieka,
  • kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki ukończyło na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia 345 osób, w tym 34 osoby otrzymały dyplom z wyróżnieniem.

Wydarzenie było okazją do ponownego spotkania się z absolwentami, którzy w roku 2016/2017 zdali egzamin dyplomowy. Podczas uroczystości w "Łączniku" towarzyszyli im bliscy, przyjaciele, promotorzy oraz zaproszeni goście. To również ogromne święto wydziału, bo kolejny rocznik otrzymuje dyplomy ukończenia naszej Uczelni.

Wierzymy, że Absolwenci są i będą dumni z tego, że ukończyli Politechnikę Opolską oraz, że szybko przekonają się, jak dobre i solidne otrzymali wykształcenie. Gratulując dotychczasowych osiągnięć życzymy Absolwentom naszego Wydziału dalszego rozwoju i sukcesów.

Pan Dziekan przekazał absolwentom serdeczne gratulacje oraz przypomniał o potrzebach stałego poszerzania wiedzy, życząc równocześnie, aby uzyskanie dyplomu naszej Uczelni było otwarciem nowych możliwości rozwoju, a zdobyta wiedza na naszym Wydziale została wykorzystana we właściwy sposób.

Aby stworzyć prawdziwie akademicką atmosferę Pan Dziekan poprosił o dalsze prowadzenie uroczystości młodszych kolegów naszych absolwentów.

Nasi absolwenci w trakcie studiów poprzez praktyki jak i po studiach mają ciągły kontakt z firmami z Opolszczyzny, z którymi Wydział współpracuje, oprócz wiedzy teoretycznej i praktyki zawodowej studenci rozwijają swoje zainteresowania w prężnie działających studenckich kołach naukowych: LogPoint, Bezpieczniaki, Żubr i Expert.

Aby studenci byli dobrze przygotowani do współpracy z przemysłem Wydział w trakcie studiów organizuje szkolenia oraz specjalistyczne wykłady.

Podczas uroczystości zostali wyróżnieni przez Dziekana absolwenci, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen z toku studiów:

  • z kierunku inżynieria bezpieczeństwa - Monika Jasińska
  • z kierunki logistyka - Piotr Sobiela i Marek Kauder
  • z kierunku technologia żywności i żywienie człowieka - Anna Dziony
  • z kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji -Katarzyna Szeliga, Joanna Moczko, Michał Szeliga, Agata Pilarek

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej po raz drugi zorganizował dla studentów konkurs na filmik tematycznie związany z inżynierią produkcji zatytułowany "Zajawka na inżynierię produkcji".

W trakcie uroczystości oprócz absolwentów byli także uhonorowani studenci laureaci konkursu, a film interpretujący temat: "Kto gości w domu jakości" otrzymał I nagrodę dla zespołu a nakręcony został przez: Patrycję Zapotoczną, Beatę Tokar i Agnieszkę Zapotoczną - studentki kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji i kierunku logistyka.

Po raz pierwszy na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki odbyła się obrona pracy doktorskiej. Jej autorem jest pracująca na wydziale Katarzyna Marek-Kołodziej, a promotorem był dziekan Waldemar Skomudek. W dniu 26.04.2017 r. podczas uroczystego posiedzenia senatu, które odbyło się z okazji uczelnianego święta, wręczono dyplom doktorski w dyscyplinie inżynieria produkcji - Pani dr inż. Katarzynie Marek-Kołodziej.