Trzecie miejsce logistyki w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017

Kierunek prowadzony przez Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej został sklasyfikowany na trzecim miejscu w ogłoszonym właśnie przez ,"Perspektywy" rankingu 2017.

W pierwszym tego typu zestawieniu adresowanym do maturzystów oceniono 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych prowadzonych na 288 wydziałach 26 polskich uczelni.

Wyróżnienie logistyki w tak dużym gronie to dla politechniki wielka satysfakcja, ale też potwierdzenie, że nasz ośrodek – choć nie jest największy w Polsce – nie odbiega jakością oferowanego kształcenia od najlepszych!

 

Kierunek logistyka prowadzimy od roku 2008/2009, kiedy to na studia stacjonarne I stopnia przyjęto 130 kandydatów. Od tamtej pory stale rozwija się baza laboratoryjna i kadrowa kierunku, a pierwsi absolwenci pracują już na kierowniczych stanowiskach w polskich przedsiębiorstwach.

Ranking:

– Zapewnienie zdolnej młodzieży najwyższej klasy wykształcenia inżynierskiego leży w interesie polskiej gospodarki – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, pomysłodawca Rankingu Studiów Inżynierskich. – Chcemy pomóc młodym ludziom w precyzyjnym wyborze kierunku studiów w obszarze dyscyplin technicznych, najbardziej potrzebnych gospodarce i dających dobre perspektywy zatrudnienia i zarobków.

Zasady Rankingu, w tym kryteria i ich wagi, opracowała Kapituła, pracująca pod kierownictwem prof. Michała Kleibera, w skład której wchodzą zarówno eksperci z zakresu szkolnictwa wyższego, jak i przedstawiciele różnych dziedzin przemysłu.

Do oceny studiów użyto 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Są to:

  • PRESTIŻ – mierzony poprzez: badanie opinii kadry akademickiej;
  • ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY – mierzone poprzez: badanie opinii pracodawców (realizowane przez „IBM Indicator”) oraz badanie „Ekonomiczne Losy Absolwentów” (realizowane przez MNiSW);
  • POTENCJAŁ AKADEMICKI – wskaźniki: ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe;
  • EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA – wskaźniki: publikacje, cytowania, indeks Hirsha;
  • POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY – wskaźniki: jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, wyróżniająca ocena PKA oraz akredytacje środowiskowe;
  • INNOWACYJNOŚĆ – wskaźnik: patenty i prawa ochronne.

W pierwszej edycji Rankingu Studiów Inżynierskich ocenione zostały następujące kierunki: automatyka i robotyka * architektura i urbanistyka * biotechnologia * budownictwo * elektrotechnika * elektronika i telekomunikacja * energetyka * fizyka techniczna * geodezja i kartografia * górnictwo i geologia * inżynieria biomedyczna * inżynieria materiałowa * logistyka * inżynieria chemiczna * inżynieria środowiska * zarządzanie i inżynieria produkcji * kierunki IT (informatyka) * mechanika i budowa maszyn * mechatronika * technologia chemiczna * transport.

Pełne wyniki Rankingu znajdują się na stronie: www.engineering.perspektywy.pl

Zwycięzcy I Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017 w kategorii LOGISTYKA:

  1. Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
  2. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny
  3. Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Organizator Rankingu: Perspektywy
Partnerzy Rankingu: Delphi Poland, Flextronics International, IDT Poland

www.engineering.perspektywy.pl

Tabela rankingowa - Logistyka 2017 / Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017

http://engineering.perspektywy.pl/ranking/logistyka

Miejsce Uczelnia WSK
1 Politechnika Śląska - Wydział Organizacji i Zarządzania 100
2 Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Mechaniczny 79.40
3 Politechnika Opolska - Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki 65.95